ضرورت پیگیریِ ارسالِ تأییدیه تحصیلی مقاطع پیشین

🎓 معاونت آموزشی دانشکده حقوق بهشتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ضرورت پیگیریِ ارسالِ تأییدیه تحصیلی مقاطع پیشین تأکید ورزید. تأییدیه تحصیلی، نامه‌ای است که از دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد به دانشگاه شهید بهشتی ارسال میگردد و تأیید می نماید که دانشجو با موفقیت آن مقطع تحصیلی را در دانشگاه مذکور به پایان رسانده است.

۱٫ دانشجویانی که مقاطع پیشین را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده‌اند، نیازی به تأییدیه تحصیلی ندارند.
۲٫ دانشجویانی که هنوز فرم درخواست ارسال تأییدیه تحصیلی را به دانشگاه مقطع پیش تحویل نداده‌اند، فرم‌های پیوست را تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء معاونت محترم آموزشی دانشکده به دانشگاه مقطع پیش تحویل دهند تا فرآیند ارسال تأییدیه آغاز شود.

📑 درخواست تأییدیه کارشناسی | 📑 درخواست تأییدیه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *