راه‌یابی تیم عدالت به نیمه نهایی مرحله منطقه‌ای مسابقات مناظره دانشجویی

🎖تیم عدالت از دانشکده حقوق بهشتی موفق گردید به نیمه نهایی مرحله منطقه‌ای هفتمین دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویی راه پیدا کند. 📜 اسامی اعضای تیم عدالت به شرح ذیل است: 👥آقایان سید مصطفی […]

تحلیل دعوای ایران علیه آمریکا توسط دکتر بیگ‌زاده

👨🏻‍🎓 دکتر بیگ زاده؛ ریاست دانشکده حقوق بهشتی در دومین کارگروه پژوهشی-کاربردی شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی دادگستری، در خصوص دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نکاتی را مطرح کرده‌اند که تفصیل آن به […]

انتخابات انجمن علمی حقوق

🗳بنا بر اعلام ستاد انتخاباتی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، فرآیند نام نویسی و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی دانشگاه به اتمام رسیده است و افرادی که صلاحیت ایشان مورد تأیید قرار گرفته […]