فراخوان اتاق اصناف شمیرانات

🏗 در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت جامعه دانشگاهی کشور، اتاق اصناف شمیرانات در نظر دارد به صورت سازمان یافته و با تشکیل کمیته هایی، نسبت به أخذ نقطه نظرات اساتید و دانشجویان محترم و انعکاس آن به مراجع ذی ربط اقدام نماید. لازم به ذکر است علاوه بر امکان حضور در سلسله نشست های حقوقی و اقتصادی، اولویت انجام طرح های پژوهشی مدنظر با این عزیزان بوده و هزینه شرکت آنها در دوره های آموزشی مشمول تخفیف خواهد بود.
عناوین این کمیته ها به شرح ذیل است:
🔹کمیته نوین سازی اصناف
🔹کمیته پیشگیری از تخلفات صنفی
🔹کمیته حقوق رقابت
🔹کمیته حقوق مصرف
🔹کمیته حقوق و اقتصاد
🔹کمیته استخراج و تحلیل آرای قضایی
🔹کمیته حقوق مالکیت فکری

☑️ پیشنهاد همکاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *