اکران مستند “پرواز ۴۷۲۱” (سرنوشت سرنشینان هواپیمای امام خمینی (ره) از پاریس به تهران)

🎥 اکران مستند “پرواز ۴۷۲۱” (سرنوشت سرنشینان هواپیمای امام خمینی (ره) از پاریس به تهران) 🗓 دوشنبه ۲۹ بهمن 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ 🏢 تالار قانون دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی