حمایت از کودکان طلاق در حقوق ایران و نظام بین‌المللی حقوق بشر

عنوان: حمایت از کودکان طلاق در حقوق ایران و نظام بین‌المللی حقوق بشر نویسنده: الهه مقرَّبی ناشر: انتشارات خرسندی مشخصات: ISBN: 978-600-114-801-9، چاپ اول ۱۳۹۶، ۱۷۴ صفحه. جدایی والدین و فروپاشی خانواده، واقعه‌ای هراس‌ناک برای […]

شرحی بر قانون مدنی

عنوان: شرحی بر قانون مدنی نویسنده: میثم رامشی ناشر: انتشارات مجد مشخصات: ۹۷۸-۶۰۰-۱۹۳-۴۲۶-۱ :ISBN، چاپ اول ۱۳۹۴، ۵۲۰ صفحه. کتاب «شرحی بر قانون مدنی» تالیف میثم رامشی مشتمل بر مهمترین نظرات اساتید حقوق مدنی، آرا […]

تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک

عنوان: تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک نویسنده: سیدعلیرضا شکوهیان ناشر: انتشارات خرسندی مشخصات: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۶۱۴-۵ :ISBN، چاپ اول ۱۳۹۵، ۱۷۶ صفحه. نگرش اقتصادی به قواعد مسئولیت مدنی، اثرات ناشی از بکارگیری هریک از قواعد مسئولیت را […]

تحلیل و آسیب‌شناسی قانون پیش‌فروش ساختمان

عنوان: تحلیل و آسیب‌شناسی قانون پیش‌فروش ساختمان نویسندگان: رضا باستانی نامقی، جواد پیری، امیرصادق رحمانی ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه مشخصات: ۹۷۸-۶۰۰-۴۸۰-۰۴۵-۷ :ISBN، چاپ اول ۱۳۹۶، ۴۲۰ صفحه. طبق آمار در ده ساله […]