اطلاعیه آموزش دانشکده

بسمه تعالی
پیرامون موضوع ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری در دانشکده حقوق، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
۱⃣تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۹۶ و بعد از آن با توجه به “دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی” مورخ ۲۳/۶/۹۴ مصوب شورای محترم دانشگاه صورت می‌گیرد که طی نامه شماره ۱۹۵۲/۲۰۰/د مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ به معاونت آموزشی کلیه دانشکده‌ها نیز ابلاغ شده است.
۲⃣مطابق دستورالعمل عملیاتی شده مذکور، ظرفیت پذیرش دانشکده در هر سال تابعی از ظرفیت پژوهشی اساتید دانشکده در آن سال می‌گردد. بدین ترتیب، کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه، بر مبنای دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی مـصوب ۲۳/۶/۹۴ شورای دانشگاه، در سیستم گلستان گزارش‌گیری و نهایتا ظرفیت پذیرش دانشجو در هر دانشکده را تعیین می‌نمایند.
۳⃣ با توجه به مراتب پیش‌گفته، در عمل معاونت آموزشی کلیه دانشکده‌ها، از جمله دانشکده حقوق، برای پذیرش دانشجو در سال ۹۶ و بعد از آن صرفاً پیش‌نهادکننده بوده و تصمیم‌‌‌‌گیر‌‌نده نهایی در تعیین ظرفیت‌های یاد شده، بر مبنای دستورالعمل صدرالذکر، دانشگاه می باشد.
۴⃣ همچنین اضافه می‌نماید، چگونگی توزیع ظرفیت پذیرش دانشجو برای دوره‌‌‌‌ های روزانه، نوبت دوم و پردیس بر مبنای سیاست‌های دانشگاه به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه می‌رسد.
۵⃣ نکته قابل توجه اینکه، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی وابسته به عملکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده در سنوات گذشته نیز می باشد. این دانشجویان در عمل با طولانی نمودن دوره تحصیلی خود، ظرفیت استاد و در نتیجه ظرفیت پذیرش دانشجو را در مقاطع تحصیلات تکمیلی کاهش می‌دهند. در واقع، ظرفیت پژوهشی اساتید راهنما و مشاور توسط دانشجوی استاد مربوطه پرشده باقی می‌ماند و استاد نمی‌تواند تا زمان فارغ التحصیل شدن دانشجوی خود از ظرفیت پرشده توسط دانشجو برای انتخاب دانشجوی دیگری استفاده نماید و در نتیجه دانشکده نیز نمی‌تواند از ظرفیت پیش بینی شده برای پذیرش دانشجوی جدید تا زمان فارغ التحصیل شدن دانشجوی قبلی استفاده نماید.
۶⃣ در خصوص سایر موارد مطروحه، در صورت وجود هر گونه مستند قابل ارائه، درخواست می‌شود مراتب به آگاهی مسئول محترم امور دانشجویی دانشکده، جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی، مستقر در طبقه اول، جهت انجام پیگیری‌های لازم رسانده شود.
۷⃣ در خاتمه به آگاهی می رساند، با وجود محدودیت‌های وضع شده پیش‌گفته، مسئولین دانشکده همواره سعی نموده‌اند با انجام مذاکرات با مسئولین دانشگاه، از حداکثر ظرفیت‌های ممکن برای جذب دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق استفاده نمایند. مسئولین دانشگاه نیز درچارچوب ظرفیت پژوهشی اساتید و برمبنای دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی، همکاری لازم درجهت استفاده از ظرفیت های موجود بعمل آورده‌اند. ‌‌
♦️معاونت آموزشی دانشکده♦️

?مشاهده در کانال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *