جلسه دفاع با موضوع «نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

👥نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر👥

استاد راهنما: دکتر جلالی

اساتید مشاور: دکتر گرجی ازندریانی و نیک پی

استاد داور: دکتر یاوری

پژوهشگر: محمد یوسف زاده

🗓️چهارشنبه 14 شهریور 1397🗓️

🕚ساعت 10:30🕚

🏛️اتاق 308 دانشکده حقوق بهشتی🏛️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *