كارگاه‌های آموزشی پژوهشكده شورای نگهبان

🙋‍♂️ پژوهشکده شورای نگهبان در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي خود و همچنين به منظور آشنایی هرچه بيشتر با شوراي نگهبان و نظرات اين شورا قصد دارد هشت کارگاه آموزشی برگزار کند:

1. كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 14 تا 18
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/14
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– جايگاه شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و سياسي كشور
– شوراي نگهبان در پرتو قوانين و مقررات
– ضوابط قانوني حاكم بر اعضا، جلسات و نحوه عملكرد شورا
– رابطه شوراي نگهبان با قواي سه گانه و ساير نهادها
– تحليل صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان

2. کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: جمعه 27 مهر 1397 ساعت 8 تا 12
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/21
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– دامنه و اقتضائات اطلاق ولایت فقیه
– ریاست رهبر بر بخشی از قوه مجریه
– محدوده صلاحیت مجلس در قانون‌گذاری نسبت به وظایف و اختیارات رهبر
– صلاحیت قاعده گذاری و ساختار سازی رهبر

3. کارگاه آموزشی «آشنايي با نظام‌هاي انتخاباتي (با تأکید بر نظام انتخاباتی ایران)»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه 26 مهر 1397 ساعت 14 تا 18
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/21
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– تبیین مفهوم نظام انتخاباتی و مؤلفه‌های آن
– بررسی انواع نظام‌های انتخاباتی(نظام‌های انتخاباتی اکثریتی، تناسبی و مختلط)
– بررسی ساز و کارهای کلی انتخاب رؤسای جمهور و نمایندگان پارلمان‌ها در جهان
– ارزیابی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در ایران
– بررسی و تحلیل مصوبات مجلس و نظرات شورای نگهبان پیرامون نظام انتخاباتی مجلس و مؤلفه‌های آن

4. کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: جمعه 20 مهر 1397 ساعت 8 تا 12
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/14
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
– مباني و سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
– ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
– تحليل اهم اصول قانون اساسي

5. کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه 19 مهر 1397 ساعت 14 تا 18
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/14
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– مفهوم و ضرورت نظارت بر مصوبات
– مباني قانوني نظارت بر مصوبات
– كيفيت تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات
– ملاك تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات

6. کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه 19 مهر 1397 ساعت 8 تا 12
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/14
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
– مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
– رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
– فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
– مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات

7. کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شوراي نگهبان»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه 26 مهر 1397 ساعت 8 تا 12
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/21
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– مبانی تأسیس دیوان عدالت اداری
– صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری
– جایگاه و صلاحیت‌های شعب دیوان عدالت اداری در نظرات شورای نگهبان
– جایگاه و صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظرات شورای نگهبان

8. کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت 14 تا 18
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز شنبه 97/07/21
💵هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:

– نظارت شورای نگهبان بر قوانین از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
– نظارت شورای نگهبان بر اساسنامه‌های مصوب دولت و کمیسیون‌های مجلس از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
– نظارت فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با موازین شرع
– رویه عملی شورای نگهبان در نحوه نظارت بر قوانین و مقررات

 

📢 شرایط شرکت در کارگاه‌ها:

• دارابودن حداقل مدرك كارشناسي حقوق، فقه و حقوق، علوم سياسي و يا ساير رشته‌هاي مرتبط براي شركت كنندگان الزامي است.
• ظرفيت دوره‌ها محدود است و اولويت ثبت‌نام با افرادي خواهد بود كه زودتر ثبت‌نام كنند.
• رعايت نظم و حضور به موقع در كليه جلسات كارگاه براي كليه شركت‌كنندگان الزامي است.
• رعايت حجاب و شئونات اسلامي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.
• در پايان دوره به كليه شركت‌كنندگاني كه امتياز لازم از آزمون پاياني را كسب نمايند گواهينامه معتبر علمي اعطا خواهد شد.

 

👞 مراحل ثبت نام:

  1. هزينه كارگاه مورد نظر به شماره حساب 0108129093009 و شماره كارت 6037691980047377 و شماره شبا IR870190000000108129093009 نزد بانك صادرات به نام انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان واريز کنید و تصویر و اطلاعات فیش واریزی را نزد خود نگه دارید.
  2. در سایت پژوهشکده عضو شده و پس از تأیید ایمیل خود و انتخاب کارگاه مربوطه اطلاعات فیش واریزی را وارد کنید.
  3. از طریق شماره تماس 02188491056 صحت انجام ثبت نام را پیگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *