کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان (آذرماه ۹۷)

🙋‍♂️ پژوهشکده شورای نگهبان در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي خود و همچنين به منظور آشنایی هرچه بيشتر با شوراي نگهبان و نظرات اين شورا قصد دارد هشت کارگاه آموزشی برگزار کند:

۱٫ کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئيس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:
-جايگاه رئيس جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
-شرايط رئيس جمهور و نحوه انتخاب وي
-ارتباط رئيس جمهور با ساير قوا و نهادهاي اساسي
-رئيس جمهور و رياست بر قوه مجريه و هيأت وزيران
-رئيس جمهور و مديريت امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور
-فرآيند رسيدگي به تخلفات، كفايت سياسي و عزل رئيس جمهور
-صلاحيت‌هاي رئيس جمهور در عرصه بين‌الملل
-صلاحيت‌هاي رئيس جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور

۲٫ کارگاه آموزشی «آئين دادرسي كيفري (مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۸
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]


محورهاي دوره:
-حق شكايت كيفري
-حقوق متهم و زنداني در نظرات شوراي نگهبان
-حق خلوت و گستره اختيارات ضابطين دادگستري
-خسارات قابل مطالبه ناشي از جرم
-روند رسيدگي به جرايم منافي عفت
-صلاحيت محاكم نظامي
-جنون و تأثير آن در مسئوليت كيفري

۳٫ کارگاه آموزشی «قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:
-گذري بر فرآيند تصويب قانون
-تعزيرات منصوص شرعي
-ادله اثبات در امور شرعي
-نقش فتاوا و احكام حكومتي رهبري در قانون مجازات اسلامي (فتواي معيار)
-نوآوري‌ها در حدود
-مقادير ديات
-قتل نفس و مسائل پيرامون آن (قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، اشتباه در هويت و…)

۴٫ کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]


محورهاي دوره:
-مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
-مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
-رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
-فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
-مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات

۵٫ كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۸
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]


محورهاي دوره:
-جايگاه شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و سياسي كشور
-شوراي نگهبان در پرتو قوانين و مقررات
-ضوابط قانوني حاكم بر اعضا، جلسات و نحوه عملكرد شورا
-رابطه شوراي نگهبان با قواي سه گانه و ساير نهادها
-تحليل صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان

۶٫ کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]


محورهاي دوره:
-مفهوم و ضرورت نظارت بر مصوبات
-مباني قانوني نظارت بر مصوبات
-كيفيت تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات
-ملاك تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات

۷٫ کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۸
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]

محورهاي دوره:
-نظارت شورای نگهبان بر قوانین از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
-نظارت شورای نگهبان بر اساسنامه‌های مصوب دولت و کمیسیون‌های مجلس از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
-نظارت فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با موازین شرع
-رویه عملی شورای نگهبان در نحوه نظارت بر قوانین و مقررات

۸٫ کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

⌛مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
⏲️زمان برگزاري: جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
🗓️مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز يكشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
💵هزينه: ۲۵۰،۰۰۰ ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]


محورهاي دوره:
-پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
-مباني و سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
-ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
-تحليل اهم اصول قانون اساسي

 

📢 شرایط شرکت در کارگاه‌ها:

• دارابودن حداقل مدرك كارشناسي حقوق، فقه و حقوق، علوم سياسي و يا ساير رشته‌هاي مرتبط براي شركت كنندگان الزامي است.
• ظرفيت دوره‌ها محدود است و اولويت ثبت‌نام با افرادي خواهد بود كه زودتر ثبت‌نام كنند.
• رعايت نظم و حضور به موقع در كليه جلسات كارگاه براي كليه شركت‌كنندگان الزامي است.
• رعايت حجاب و شئونات اسلامي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.
• در پايان دوره به كليه شركت‌كنندگاني كه امتياز لازم از آزمون پاياني را كسب نمايند گواهينامه معتبر علمي اعطا خواهد شد.

 

👞 مراحل ثبت نام:

  1. هزينه كارگاه مورد نظر به شماره حساب ۰۱۰۸۱۲۹۰۹۳۰۰۹ و شماره كارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۴۷۳۷۷ و شماره شبا IR870190000000108129093009 نزد بانك صادرات به نام انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان واريز کنید و تصویر و اطلاعات فیش واریزی را نزد خود نگه دارید.
  2. در سایت پژوهشکده عضو شده و پس از تأیید ایمیل خود و انتخاب کارگاه مربوطه اطلاعات فیش واریزی را وارد کنید.
  3. از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۴۹۱۰۵۶ صحت انجام ثبت نام را پیگیری کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *