فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه شهید بهشتی ۹۸-۹۹

🗞️ بنا بر اعلام اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه شهيد بهشتي به استناد آیین‌نامه‌ و بخشنامه‌های مربوط به “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی‌ارشد” وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و شیوه‌نامه‌های مصوب شورای استعداد درخشان دانشگاه، از بین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه‌های منتخب، فقط برای نیمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۹۸ در دوره روزانه مقطع کارشناسي‌ارشد دانشجو می‌پذیرد.کلیه متقاضیان از تاریخ ۹۷/۰۹/۲۰ تا ۹۷/۱۰/۱۴ می‌توانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به نشانی(https://golestan.sbu.ac.ir) مراجعه نموده و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.​​​​​​​

۱٫ حداقل شرایط لازم برای ارائه درخواست

۱- دانشجویان دوره کارشناسي پيوسته ورودی مهر ۱۳۹۴ دانشگاه های مشمول این فراخوان که پس از شش نيمسال با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی خود به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی باشند.
تبصره ۱ : دانش آموختگان ورودی بهمن ۹۳ به شرط دانش آموختگي در ۸ نيمسال مي توانند درخواست خود را ارائه نمایند.
تبصره ۲ : چنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشتهای در دوره کارشناسي ارشد با پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکميل نشود، صرفاً تقاضای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با میانگین کل ده درصد برتر بعدی در پایان شش نيم سال (۲۵ درصد برتر)، با اولویت رتبه در آن رشته و در صورت دارا بودن سایر شرایط، مورد بررسي قرار ميگيرد.

۲- متقاضي باید حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ و طي هشت نیمسال دانش آموخته گردد.

تبصره ۱ : درخواست متقاضياني که در طول ۶ نيمسال تحصيلي در دوره کارشناسي پيوسته، دانش آموخته شده اند و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه با ميانگين کل ۸ نيمسال دانشجویان هم رشته و غيرهم ورودی خود جزء ۱۵ درصد برتر باشند، بصورت مازاد بر ظرفيت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسي است.
تبصره ۲ : تقاضای برگزیدگان علمي در رشته هایي که برنامه درسي آنان طبق مصوبه شورای عالي برنامه ریزی در دوره کارشناسي پيوسته، ۹ نيمسال تحصيلي مصوب شده باشد، قابل بررسي است.
تبصره ۳ : درخواست دانشجویاني که طول مدت تحصيل آنها به دلایلي خارج از اختيار خود )مانند بيماری، ماموریت والدین و همسر، زایمان و موارد مشابه( حداکثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذکور در آیين نامه به طول انجامد، پس از تأیيد کميسيون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا بودن سایر شرایط، قابل بررسي است.

۳- فقط دانشجویان روزانه دانشگاه های مشمول این فراخوان می توانند متقاضی باشند. درخواست دانشجویان سایر دانشگاه ها بررسی نمی شود.

۲٫ تعیین اولویت ها (انتخاب رشته/گرایش)

 • متقاضيان ميتوانند حداکثر سه رشته گرایش به ترتيب اولویت خود از جدول ۱ انتخاب نمایند.
  1. دانشجویان رشته حقوق مي توانند با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نام کاربری و گذرواژه جداگانه متقاضي رشته های پژوهشکده مرتبط (با توجه به جدول ۲) نيز باشند.
  2. احتمال تغيير در عناوین رشته ها (حذف یا اضافه شدن) وجود دارد. در صورت بروز هرگونه تغيير، مراتب در اطلاعيه های بعدی دانشگاه اعلام خواهد شد. لذا در صورت حذف احتمالي رشته/گرایش حقي برای متقاضي ایجاد نمي شود.

۳٫ تذکرات مهم

 1. برگزیدگان رتبه های یک تا پانزده المپيادهای علمي دانشجویي برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخيص شورای عالي برنامه ریزی آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با ارائه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد بررسي مي شود.
 2. پذیرش دانشجویان غيرایراني، ایراني انتقالي از دانشگاه های خارج از کشور و دانشجویاني که مدرک خود را از دانشگاه های خارج از ایران اخذ نموده اند، در این فراخوان امکان پذیر نيست.
 3. مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.
 4. وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 5. درخواست متقاضی صرفاً در اولویت هایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت نام اینترنتی، انتخاب کرده است. حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته /گرایش های مرتبط، به هیچ عنوان امکان بررسی درخواست در سایر گرایش ها وجود ندارد.
 6. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نیست.
 7. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل وی جلوگيری مي شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 8. شرکت در این فراخوان، حقي برای متقاضي ایجاد نمي کند. به کليه متقاضيان توصيه مي شود مراحل و پيش نيازهای آزمون عادی کارشناسي ارشد را دقيقاً رعایت نمایند.

۴٫ دانشگاه های مشمول فراخوان

شهيد بهشتي، اصفهان، تبریز، تربيت مدرس، تهران، شيراز، فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان، صنعتي شریف، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ایران، صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي، علامه طباطبائي، اروميه، الزهرا، بوعلي سينا، بيرجند، خوارزمي، رازی، زنجان، سيستان و بلوچستان، شهيد چمران اهواز، شهيد باهنرکرمان، کاشان،
گيلان، یزد، علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان، صنعتي بابل، صنعتي سهند تبریز، هنر، سمنان، مازندران، صنعتي شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پایه زنجان، هنر اسلامي تبریز، هنر اصفهان و شاهد.

۵٫ نحوه ثبت نام

 1. به آدرس https://golestan.sbu.ac.ir مراجعه کرده و به قسمت “متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز” رجوع کنيد.
 2. شناسه کاربری و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاری (یادداشت برداری) از سامانه خارج شوید.
 3. مجدداً به آدرس https://golestan.sbu.ac.ir مراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژه خود (تعریف شده در مرحله قبل) به سامانه وارد شوید.
 4. در بخش “آزمون” —-> دانشگاه شهيد بهشتي” – – – -> “پذیرش داوطلب در آزمون” وارد شوید و به تکميل اطلاعات لازم بپردازید.
 5. لازم است فرم هایي را که از این پورتال با فرمت word دریافت نمودهاید، پس از تکميل به فرمت pdf تبدیل نمایيد. سپس سایر مدارک لازم را با وضوح اسکن نمایيد و آنها را در فرمت pdf و با حجم کمتر از ۲۵۰ کيلو بایت برای هر فایل، در سامانه بارگذاری نمایيد. کلیه فرم ها باید به صورت تایپ شده باشد. به فرم هایی که به صورت دستی تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده نمی شود.

۶٫ مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی

 1. یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت JPEG با حداکثر حجم ۱۰۰ KB
 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویرکارت ملی
 3. ریز نمرات دوره کارشناسي تا پایان نيمسال ششم (بصورت غيررسمي)
 4. تکميل فرم تقاضا
 5. مشخصات تفصيلي فعاليت های آموزشي و پژوهشي (CV) در قالب فرم “مشخصات تفصيلي از فعاليت های آموزشي و پژوهشي”
 6. گواهي رتبه برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها. متن گواهي مورد نظر در سربرگ دانشگاه محل تحصيل کارشناسي، کپي شده و پس از شماره و تاریخ و امضاء بارگذاری شود. ارائه این گواهي صرفاً برای متقاضيان سایر دانشگاه ها (غير از دانشگاه شهيد بهشتي) الزامي است.
 7. مبلغ ثبت نام در فراخوان ۷۰۰۰۰۰ ریال مي باشد. پرداخت وجه تنها از طریق سامانه گلستان امکان پذیر است.

۷٫ نحوه بررسی درخواست و اعلام نتایج

 • نتایج بررسي اوليه (احراز حداقل شرایط اوليه) حدود یک ماه پس از اتمام فراخوان از طریق سامانه جامع آموزشي دانشگاه شهيد بهشتي اعلام خواهد شد. داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز ورود از نتيجه بررسي اوليه درخواست خود مطلع شوند.
 • اسامي پذیرفته شدگان اوليه (پذیریش اوليه دانشگاه) تقریباً در اواخر اسفند ۹۷ از طریق وبگاه دانشگاه شهيد بهشتي/ امور آموزشي/ دفتر استعداد های درخشان اعلام خواهد شد. دانشگاه مسئوليتي در قبال اطلاع رساني از طرق دیگر ندارد. لازم است متقاضيان از زمان ارائه درخواست تا اعلام نتایج نهایي (اسامي مورد تایيد سازمان سنجش آموزش کشور)، اخبار مربوط را از طریق وبگاه اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان این دانشگاه پيگيری نمایند.
  در صورت نياز به برگزاری مصاحبه به تشخيص گروه آموزشي، از سوی دانشکده/پژوهشکده مربوطه به داوطلبان اطلاع رساني خواهد شد.
 • در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته ها، متقاضی موظف است در جلسه مصاحبه حضور بهم رساند. عدم شرکت در مصاحبه، به منزله انصراف از درخواست پذیرش تلقی خواهد شد.
 • کليه متقاضيان باید سایت اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان را به طور مستمر پيگيری کنند. پس از اعلام نتایج پذیرش اوليه در اواخر اسفند ۹۷ (تاریخ تقریبي) متقاضيان باید نسبت به تکميل و ارائه فرم های لازم که در همان زمان اطلاع رساني مي شود، اقدام نمایند. عدم ارائه فرم های مذکور در موعد زماني تعيين شده به منزله انصراف از پذیرش مي باشد.
 • ضرورت دارد پذیرفته شدگان نهایي، در تاریخي که اعلام خواهد شد، برای ارائه مدارک و سوابق تحصيلي خود به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *