حقوق نانوتکنولوژی و سیاست جهانی

عنوان: حقوق نانوتکنولوژی و سیاست جهانی
نویسنده: جفری اچ. ماتسورا
مترجمین: دکتر محسن عبدالهی، شهریار کاظمی آذر
ناشر: انتشارات خرسندی
مشخصات: ISBN: 978-600-114-006-6، چاپ اول ۱۳۹۷، ۲۷۶ صفحه.

در فقدان ادبیات حقوقی ایران و جهان در حوزه حقوق نانوتکنولوژی، کتاب حاضر بر آن بوده است تا مهم ترین ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی در حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. پرداختن به جنبه های زیست محیطی حقوق نانوتکنولوژی، ابعاد حقوق مالکیت فکری محصولات نانو، در کنار هدف اصلی کتاب، که ضرورت قانون گذاری و ضابطه مندی حوزه نانوتکنولوژی را بررسی می کند، چارچوب کلی مباحث کتاب حاضر را شکل می دهد. توصیف و معرفی فناوری نانو و سیاست ها و برنامه های عملی کشورهای پیشرو جهان در این حوزه دیگر مبحث مهم این کتاب را شامل می شود. چنین رویکردی، کتاب را برای جامعه حقوقی، دانشمندان و پژوهشگران حوزه فناوری نانو و شرکت ها و صنایع تجاری فعال در زمینه نانوتکنولوژی سودمند می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *