پایگاه اطلاعاتی وست لا

سلام. این عکس وضعیت این روزهای سایت “وست لا” است. سایتی که حداقل در همین کانال دانشکده حقوق چندین و چند خبر راجع به گذروندن هفت خان برای اموزش وصل شدن و ورد و استفاده از آن امده. هفت خان رستم برای رسیدن به این سایت را از قبیل گرفتن شناسه بهشتی و VPN و سرو کله زدن با سمنتاک و مراجعه حضوری به ساختمان IT و رفت و اومدهای مختلف و… را انجام دادیم تا بتونیم از چنین پایگاهی استفاده کنیم. در وضعیت حاضر تکلیف امثال بنده که نیاز مبرم به اطلاعات موجود دارم چیست؟ چرا این وضعیت از بین شصت پایگاه موجود در سمنتاک برای وست لا باید اتفاق بیفتد؟ و آیا این شرط انصاف نیست که حداقل یک هفته قبل اطلاع رسانی میشد یا در حال حاضر برقراری وضعیت به حال سابق اطلاع داده شود و ما را که مصرف کننده این گونه اطلاعات هستیم را از نگرانی رها کنید؟ ………معاونت محترم پژوهشی دانشکده حقوق، لطفا رسیدگی کنید.

🔸 بنت الهدی🔸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *