ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی در حقوق بین‌الملل‌

عنوان: ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی در حقوق بین‌الملل‌
نویسنده: شهریار کاظمی آذر
ناشر: انتشارات خرسندی
مشخصات: ISBN: 978-622-224-087-5، چاپ اول ۱۳۹۸، ۲۷۶ صفحه.

کتاب حاضر نخستین کتاب تألیفی در حوزه حقوق نانوتکنولوژی است. رویکرد کلی کتاب، ضرورت قانونمند کردن فناوری نانو در راستای ایجاد تعادل میان ریسک‌های احتمالی این فناوری بر سلامت انسان و محیط‌زیست و بهره‌مندی از مزایای تجاری‌سازی محصولات نانو است.
نوشتار حاضر از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول پس از بررسی مختصر ابعاد فنی نانوتکنولوژی و اهمیت کار در مقیاس نانو و بررسی وضعیت پیشرفت کشورهای پیشگام در این حوزه از جمله ایران، به مهم‌ترین مباحث حقوقی این حوزه در چهار حوزه حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط‌زیست، حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته شده است.
تمرکز اصلی کتاب، بر تجاری‌سازی محصولات نانوتکنولوژی است. بر این اساس فصل دوم این نوشتار، به طور عمده بر تجاری‌سازی محصولات نانو و مسائل حقوقی آن می‌پردازد. فرصت‌های تجاری و اقتصادی ناشی از ظهور نانوتکنولوژی بررسی شده و چالش‌های حقوقی تجاری‌سازی محصولات نانو بررسی می‌شود. رویکرد سازمان جهانی تجارت به تجارت محصولات نانو در چارچوب موافقت‌نامه‌های این سازمان، مولفه‌های تجاری‌سازی محصولات نانو، مولفه‌های حقوقی و ضرورت تدوین قانون خاص فناوری نانو و چالش‌های پیش‌روی ایران در توسعه تجاری نانوتکنولوژی از مهم‌ترین مباحث فصل دوم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *