حقوق رقابت در آیینه‌ی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت

عنوان: حقوق رقابت در آیینه‌ی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت (کتاب برگزیده بخش حقوق در بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی ۱۳۹۸)
نویسنده: دكتر مینا حسینی
ناشر: مجد
مشخصات ISBN: 978-600-1938-436، چاپ اول ۱۳۹۶، ۶۷۵ صفحه.

كتاب حاضر، در دو بخش به بررسی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت در سه نظام حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌پردازد و پرونده‌های بسیاری (در حوزه‌ی رویه‌های ضدرقابتی یکجانبه و جمعی، ادغام ها، تحصیل ملکیت و سایر اشکال تمرکز تجاری، کمکهای دولتی ضدرقابتی و … ) را با دیدی حقوقی- اقتصادی تحلیل می‌کند. روند اتخاذ تصميمات رقابتی در این سه نظام حقوقی (و برخی کشورهای اتحادیه اروپا)، دادرسی منصفانه رقابتی، اجرای خصوصی قواعد حقوق رقابت، کنترل قضایی و اداری تصمیمات رقابتی و مهم‌ترین چالش‌های نهادهای رقابتی در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *