چکیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه

عنوان: “چکیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه …”
نویسندگان: گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ دبیر علمی همایش نسرین مهرا؛ دبیر اجرایی همایش امیرحسن نیازپور؛ ویراستاران (به ترتیب الفبا) فرشاد چنگائی …[و دیگران].
ناشر: میزان
مشخصات: ISBN: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۲-۰۵۷-۳، چاپ اول ۱۳۹۸، ۳۰۰ صفحه.

کیفر مجرمان، از ابزارهای قدیمی و در عین حال، هم‌چنان رایج در کنترل اجتماعی و مبارزه با بزهکاری است. صرف‌نظر از این‌که مجازات چه شکلی داشته باشد، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز به جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد.
از همین رو، امروزه قانون‌گذاران به هنگام استفاده از ابزار کیفری و مجازات به عنوان ضمانت اجرای قوانین، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه دارند و از مجازات “به‌عنوان آخرین” حربه کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. پس از تصمیم به استفاده از ضمانت اجرای کیفری نیز، در گزینش نوع و روش مجازات سعی بر آن است که هوشمندانه عمل شود؛ به‌نحوی که با کم‌ترین هزینه‌های مادی و معنوی برای بزه‌کار، بزه‌دیده، دستگاه کیفری و در نهایت جامعه، بیش‌ترین منافع از مجازات حاصل شود.
مدیریت منابع کیفری، به استفاده هوشمندانه از مجازات در مرحله قانون‌گذاری خلاصه نمی‌شود. در مرحله صدور حکم مجازات و اجرای آن توسط مقامات و مراجع قضایی نیز سعی بر آن است تا از طریق اعطای اختیارات قضایی، کاربست مجازات‌ها در احکام کیفری و هم‌چنین اجرای آن به‌صورت هوشمند مدیریت شود. در ایران، طی سال‌های گذشته، جمعیت زندان‌ها و تراکم کیفری تبدیل به معضل مهمی شده است و قانون‌گذاران و مقامات قضایی چندین چاره‌چویی برای برون‌رفت از این معضل اندیشیده‌اند. همایش “مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه” در پی آن است که این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد./مقدمه کتاب با اندکی دخل و تصرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *