زمان و نحوه پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

​اطلاعیه شماره یک اعلام زمان و نحوه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد.pdfاعلام زمان و نحوه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد
​​اطلاعیه شماره دو زمان و نحوه انتخاب واحد.pdfزمان و نحوه انتخاب واحد در مقطع کارشناسی ارشد
​اطلاعیه شماره سه فرایند پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی.pdfفرایند پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی
​ اطلاعیه شماره چهار راهنمای پذیرش غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد.pdfراهنمای پذیرش غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد
​​اطلاعیه شماره پنج راهنمای ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی.pdfراهنمای ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی
​​اطلاعیه شماره شش conscriptHelp.mp4 فیلم آموزشی نحوه ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی
اطلاعیه شماره هفت راهنمای کاهش حجم مدارک.pdfراهنمای کاهش حجم مدارک
​​اطلاعیه شماره هشت تلفن تماس کارشناسان واحدهای آموزشی.pdfتلفن تماس کارشناسان واحدهای آموزشی
​اطلاعیه شماره نه فرم گواهی معدل اتمام تحصیلات (فرم مدرک کارشناسی و معدل).pdfفرم گواهی معدل اتمام تحصیلات (فرم مدرک کارشناسی و معدل)
اطلاعیه شماره ده فرم معدل دانشجویان سال آخر کارشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد در صورت تغییر معدل.pdfفرم معدل دانشجویان سال آخر کارشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد در صورت تغییر معدل
اطلاعیه شماره یازده فرم معدل دانشجویان سال آخر کارشناسی متقاضی شرکت در مقطع کارشناسی  ارشد.pdfفرم معدل دانشجویان سال آخر کارشناسی متقاضی شرکت در مقطع کارشناسی ارشد
​اطلاعیه شماره دوازده فرم رتبه اول.pdfفرم رتبه اول
اطلاعیه شماره سیزده فرم مشخصان فردی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر.pdfفرم مشخصان فردی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ارشد
​اطلاعیه شماره چهارده مرامنامه.pdfمرامنامه (آگاهی دانشجویان از قوانین انضباطی)
اطلاعیه شماره پانزده راهنمای انتخاب واحد.pdfراهنمای انتخاب واحد
اطلاعیه شماره شانزده برخی نکات مهم آموزشی  دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد برگرفته از آیین نامه آموزشی.pdfبرخی نکات مهم آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برگرفته از آیین نامه آموزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *