اولويت‌هاي پژوهشي پايان نامه­ هاي دانشجويي مورد حمايت سازمان اداري و استخدامي كشور

مقدمه

همكاري با دانشگاه­ها به عنوان نهاد مولد و مروج علم و دانش در جامعه ، يك فرصت مغتنم و حتي فراتر از آن يك ضرورت براي دولت و دستگاه­هاي اجرايي به شمار مي رود و سازمان اداري و استخدامي كشور نيز به واسطه ماموريت­هاي خود در مسير توسعه و تحول علمي نظام اداري با درك اين ضرورت ، در پي بهره گيري از ظرفيت هاي گوناگون همكاري با دانشگاه­ها و جامعه دانشگاهي است. يكي از ظرفيت هاي بسيار غني در اين عرصه، حمايت از پژوهش­هاي اصيلي است كه در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري در دانشگاه­ها انجام مي گيرد. اين سازمان تلاش مي كند با هدايت اين فعاليت ها به سمت مسائل اصلي و مبتلابه نظام اداري، ضمن كاربردي­تر شدن پژوهش­هاي دانشگاهي، زمينه تبيين و حل برخي از اين مسائل را با مشاركت علمي دانشگاهيان فراهم آورد تا ازين طريق ارزش افزوده مضاعفي براي كشور ايجاد شود. بر همين اساس، امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي همه ساله با شناسايي و گردآوري نيازها و اولويت­هاي پژوهشي و مسائل پيش روي حوزه هاي مختلف سازمان، فهرستي از اين اولويت ها را جهت استفاده دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي و اساتيد گرانقدر فراهم مي آورد كه محورهاي زير با همين رويكرد به عنوان اولويت هاي پژوهشي سازمان ارائه شده است.

دانشجويان علاقمند مي توانند با انتخاب يكي از محورهاي ذيل و تعريف عنوان و پروپوزال پايان نامه خود در قالب آن، ضمن مراجعه به دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري در صفحه امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي، نسبت به دريافت، تكميل و ارسال فرم شماره 2 و پروپوزال خود به آدرس MSTS@arogov.ir اقدام نمايند. عناوين پيشنهادي ابتدا در جلسه شوراي پژوهشي سازمان مطرح شده و در صورت تاييد از دانشجو دعوت خواهد شد تا در جلسه آتي شورا به ارائه پروپوزال خود و استماع نظرات اعضا بپردازد. در صورت تاييد نهايي، پايان نامه يا رساله مذكور مشمول حمايت مادي و معنوي قرار مي­گيرد. بديهي است ارائه پروپوزال به امور مطالعات نظام­ها و فناوري­هاي مديريتي مي بايست قبل از تصويب در دانشگاه مربوطه صورت پذيرد.

موضوعات و عناوين پيشنهادي مطالعاتي براي سال 1400

 محورهاي حوزه حقوقي و سلامت اداري

 • طراحي مدل جهت بسترسازي مشاركت و نظارت همگاني بر عملكرد دولت با تاكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد
 • بررسي تطبيقي نحوه بهره­گيري سازمان­هاي مردم نهاد فعال در حوزه بازرسي و صيانت از حقوق مردم
 • طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با تكيه بر دريافت بازخورد از شهروندان
 • انجام مطالعات تطبيقي در زمينه مقررات انضباطي كاركنان دولت در كشورهاي منتخب
 • بررسي ساختار و تشكيلات مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري در ساير كشورها
 • بررسي شيوه هاي اعمال نظارت دروني در ساختار اداري كشورهاي منتخب
 • مطالعات تطبيقي مربوط به نحوه جبران خسارات وارده به مردم ناشي از عملكرد دستگاه هاي دولتي
 • انجام مطالعه در زمينه مقررات حمايتي مربوط به بازماندگان جنگ در ساير كشورها
 • مطالعه تطبيقي نحوه و راهكارهاي ارتقاء و بهبود موقعيت كشور از لحاظ شاخص هاي بين­المللي سنجش فساد با هدف ارتقاء جايگاه كشور در رتبه بندي هاي بين المللي
 • مطالعه تطبيقي شناسايي و احصاء تجارب موفق در رفع و مديريت گلوگاه هاي فساد در 10 كشور موفق دنيا
 • مطالعه تطبيقي و احصاء تجارب موفق در كشف و مقابله با فساد در 10 كشور موفق
 • مطالعه تطبيقي مديريت تعهد بالا و ايجاد سازمان هاي سالم در كشورهاي موفق و راهكارهاي بومي سازي آن در ايران
 • مطالعه تطبيقي سياست ها، قوانين و مقررات و نحوه رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان در 10 كشور برتر دنيا و احصاء تجارب موفق
 • مطالعه تطبيقي نحوه پيشگيري و آموزش و توانمندسازي كاركنان در 10 كشور دنيا در كاهش تخلفات اداري كاركنان و احصاء تجارب موفق
 • بررسي تطبيقي شاخص هاي بين المللي سنجش ميزان فساد و سلامت اداري (تحليل نقلط قوت و ضعف هر يك)
 • بررسي استفاده از تكنيك هاي داده كاوي براي كشف فساد و تخلفات مالي
 •  طراحي مدل بهينه تصميم گيري و خط مشي گذاري در نظام اداري

دستورالعمل حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

به منظور حمايت از پايان نامه­ هاي كارشناسي ­ارشد و رساله­ هاي دكتري در زمينه اولويت­هاي پژوهشي مورد نياز سازمان اداري و استخدامي كشور علاقه مندان مي توانند پس از مشاهده اولويت ها به شرح فوق و مطالعه آيين نامه­ حمايت از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي، ضمن پركردن فرم­هاي پيوست اين آيين­ نامه، مدارك و مستندات لازم را براي بررسي به دبيرخانه شوراي پژوهشي سازمان(امور مطالعات نظام ها وفناوري هاي مديريتي) به نشاني پست الكترونيكي MSTS@arogov.ir ارسال نمايند.

ماده (1) مقدمه

در دنياي امروز، دانايي يكي از محور‌ها و شاخص‌هاي اصلي پيشرفت و تعالي نظام‌هاي اداري و مديريتي هر كشوري به شمار مي‌رود. سنجش سطح دانايي به ميزان توليد و مصرف اطلاعات و گسترش دانايي به دسترسي سريع و آسان به منابع علمي موثق وابسته است. توسعه زيرساخت­هاي كمي و كيفي پژوهش‌ دانشگاهي در سال‌هاي اخير نه‌تنها موجب ‌به‌كارگيري و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي فكري بخش عظيمي از دستگاه توليد علم مي‌شود، بلكه باعث نهادينه ساختن و تقويت پژوهش در حوزه اداري و مديريتي نيز خواهد شد. به همين منظور، سازمان اداري و استخدامي كشور به‌منظور شناسايي و رفع مسائل و مشكلات موجود نظام اداري كشور و مطالعه و شناخت علمي آن‌ توسط جامعه دانشگاهي، حمايت از پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري را در اولويت برنامه‌هاي حمايتي خود قرار داده است.

ماده(2) اهداف

 • كمك به توسعه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي دانشجويان در حوزه نظام اداري و مديريت بخش عمومي كشور؛
 • توسعه ارتباط سازمان با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي و دانشجويان به‌منظور تبادل دانش و تجربه؛
 • تشويق دانشجويان مستعد براي جذب در فعاليت‌هاي پژوهشي و مطالعاتي مرتبط با موضوعات نظام اداري و مديريت بخش عمومي؛
 • كمك به توانمندي پژوهشگران دانشگاهي در اجراي پروژه‌هاي مرتبط با نظام اداري و مديريت بخش عمومي؛

 

ماده(3) اولويت‌هاي پژوهشي موردحمايت

پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه موضوع آن‌ها در فهرست اولويت‌هاي پژوهشي مورد تائيد شوراي پژوهشي سازمان قرارگرفته و يا به پيشنهاد دانشجو در اين شورا مورد تائيد قرار گيرد، توسط سازمان حمايت مي‌گردد.

تبصره 1: دانشجويان مي‌توانند بر اساس فرم شماره (1) پيوست، موضوعات خارج از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي سازمان كه مرتبط با حوزه نظام اداري و مديريت عمومي كشور هستند را براي طرح و بررسي در شوراي پژوهشي به دبيرخانه شورا (امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي) ارسال نمايند.

تبصره 2: دانشجويان مي‌توانند براي اطلاع از فهرست اولويت‌هاي پژوهشي سازمان به درگاه سازمان امور اداري و استخدامي به نشاني www.aro.gov.ir مراجعه نمايند.

ماده(4) فرايند بررسي و تصويب پروپوزال

 • 1-دانشجويان متقاضي ­بايد عنوان پايان‌نامه خود را در چارچوب يكي از اولويت‌هاي پژوهشي مصوب سازمان انتخاب و در قالب فرم پروپوزال دانشگاه محل تحصيل به همراه فرم تكميل‌شده شماره (2) (فرم درخواست همكاري پژوهشي) به امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي ارسال نمايند.
 • 2-امور مطالعات نظام­ها و فناوري‌هاي مديريتي موظف است نظر “كارگروه بررسي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي” را در خصوص پروپوزال‌هاي پيشنهادي اخذ و ظرف مدت يك ماه نسبت به طرح پروپوزال ارائه‌شده در شوراي پژوهشي اقدام و نظر نهايي را به متقاضي اعلام نمايد.
 • 3-دانشجويان متقاضي بايد پروپوزال تائيد شده توسط شوراي پژوهشي را در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه محل تحصيل به تصويب رسانده و حداكثر ظرف يك ماه تصوير پروپوزال تصويب‌شده را به امور مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي ارسال نمايند.

 

 ماده (5) حمايت‌ مالي

 • 1-به‌منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي تدوين و نگارش پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري دانشجويان، حمايت مالي بر اساس ارزيابي كه توسط «كارگروه بررسي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي» انجام مي‌شود براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد تا سقف 30/000/000 ريال و براي رساله­هاي دكتري تا سقف 60/000/000 ريال پس از تائيد شوراي پژوهشي پرداخت مي‌گردد.
 • 2-پرداخت در دو مرحله انجام مي‌شود، مرحله اول به ميزان  يك‌سوم  سقف كمك مالي تعيين‌شده پس از تصويب نهايي پروپوزال توسط شورا و تحصيلات تكميلي دانشگاه و مابقي آن پس از دفاع نهايي و ارزيابي كيفي توسط كارگروه فوق‌الذكر و تائيد شوراي پژوهشي انجام مي‌شود.
 • 3-سازمان در زمينه‌هايي مانند استفاده از منابع تخصصي، بهره‌گيري از مشاوره علمي كارشناسان سازمان و نيز معرفي به واحدهاي تابعه سازمان جهت تهيه آمار و اطلاعات، مساعدت‌هاي لازم را به عمل خواهد آورد.

 

ماده(6) مدارك موردنياز

مدارك و مستندات لازم براي حمايت مالي از دانشجويان عبارت است از:

 • 1-تكميل و ارائه فرم درخواست حمايت‌هاي مالي فرم شماره (2)؛
 • 2-سه نسخه از پروپوزال پيشنهادي؛
 • 3-تصوير تائيديه پروپوزال ؛
 • 4-ارائه‌ يك نسخه صحافي شده از پايان‌نامه به همراه فايل الكترونيكي مربوطه پس از دفاع؛
 • 5-ارائه‌ي يك نسخه خلاصه مديريتي به همراه فايل الكترونيكي مربوطه؛
 • 6-ارائه نامه تأييديه از طرف دانشگاه مربوطه مبني بر تاريخ دفاع، نمره دريافتي و موضوع پايان‌نامه.

تبصره 1: مسئوليت صحت كليه مطالب مندرج در پايان‌نامه به عهده دانشجو است.

تبصره 2:پايان‌نامه‌هايي كه از طرف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر مشمول حمايت‌شده باشند از سوي سازمان موردحمايت قرار نخواهند گرفت.

دانلود فرم شماره (1)

دانلود فرم شماره (2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *