معرفی دانشکده حقوق بهشتی برای دانش آموزان – رویداد روز باز

رویداد هفته درهای باز دانشگاه شهید بهشتی با هدف آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و رشته‌های دانشگاه، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در مورخ سه شنبه 1400/05/05 این رویداد با محوریت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و در آن ضمن معرفی ابعاد آموزشی و پژوهشی تحصیل در این دانشکده به معرفی تاریخچه، رشته حقوق و مشاغلی پرداخته شد که فارغ التحصیلان حقوق می‌توانند در آن اشتغال یابند. همچنین برخی دانشجویان به بیان تجریبات زیست تحصیلی خود در این دانشکده پرداختند.

1- کلیپ معرفی دانشکده حقوق بهشتی

👨‍🏫 مجری برنامه: جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی

2- توضیحات معاون محترم آموزشی دانشکده

👨‍🏫 معاون محترم آموزشی: جناب آقای دکتر سیدهادی محمودی

🎓 محور سخنرانی: معرفی دانشکده به لحاظ مسائل آموزشی

3- توضیحات معاون محترم پژوهشی دانشکده

👨‍🏫 معاون محترم پژوهشی: جناب آقای دکتر اسدالله یاوری

🎓 محور سخنرانی: معرفی دانشکده به لحاظ مسائل پژوهشی

4- بیان تاریخچه دانشکده حقوق بهشتی

👨‍🏫 ارائه کننده: آقای جواد پیری؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده

🎓 محور سخنرانی: بیان تاریخچه دانشکده

5- معرفی مواد درسی در رشته حقوق

👨‍🏫 ارائه کننده: آقای رضا باستانی نامقی؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده

🎓 محور سخنرانی: بیان مواد درسی رشته حقوق

دانلود فایل مربوط به ارائه:

6- معرفی مشاغل قضایی برای دانشجویان کارشناسی

👨‍🏫 ارائه کننده: خانم مزینانیان قاضی محترم دادسرا و فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی دانشکده

🎓 محور سخنرانی: معرفی فرصت های شغلی رشته حقوق – مشاغل قضایی

7- معرفی دانشکده از بیان رتبه های برتر سال های گذشته آزمون های سراسری

👨‍🏫 ارائه کننده: خانم زاهدی کیا رتبه دوم کنکور سراسری انسانی و دانشجوی کارشناسی دانشکده

🎓 محور سخنرانی: علل انتخاب دانشکده حقوق بهشتی

8- معرفی دانشکده از بیان سلوک شخصی و جامعه پذیری دانشجویان

👨‍🏫 ارائه کننده: آقای سهیل خوشنودی قاضی محترم دادسرا و دانشجوی دانشکده

🎓 محور سخنرانی: دانشکده حقوق بهشتی از منظر زیست اجتماعی و سلوک شخصی اساتید

9-معرفی دانشکده از بیان رتبه های برتر کنکور سراسری گذشته

👨‍🏫 ارائه کننده: خانم بیات رتبه برتر کنکور سراسری 1397 و دانشجوی کارشناسی حقوق

🎓 محور سخنرانی: فضای دانشکده حقوق بهشتی

10- معرفی مشاغل مشاوره حقوقی و وکالت برای دانشجویان کارشناسی

👨‍🏫 ارائه کننده: خانم فخاری کارآموز وکالت و فارغ التحصیل دانشکده

🎓 محور سخنرانی: معرفی فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *