فهرست کتب حقوقی لاتین کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی

📚 بر اساس پایشِ صورت گرفته از سامانه کتابیار پند 4202 رکورد چاپی لاتین (انگلیسی، فرانسوی و آلمانی) با موضوعات و کلید واژه‌های مرتبط با رشته حقوق به ثبت رسیده است و از طریق کتابخانه […]

فهرست کتب حقوقی فارسی کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی

📚 بر اساس پایشِ صورت گرفته از سامانه کتابیار پند 6979 رکورد با موضوعات و کلید واژه‌های مرتبط با رشته حقوق به ثبت رسیده است و از طریق کتابخانه مرکزی دانشگاه و کتابخانه دانشکده‌ها (علی […]

واحدهای ارائه شده برای نیم سال اول 97-98 (مقطع دکتری)

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول 97-98 از شنبه 17 شهریورماه به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع دکتری درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

واحدهای ارائه شده برای نیم سال اول 97-98 (مقطع کارشناسی ارشد)

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول 97-98 از شنبه 17 شهریورماه به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

واحدهای ارائه شده برای نیم سال اول 97-98 (مقطع کارشناسی)

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول 97-98 از شنبه 17 شهریورماه به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی و عمومی ارائه شده برای مقطع کارشناسی درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

بهترین مسیر از ترمینال جنوب به دانشکده حقوق بهشتی

🚌 ترمینال جنوب یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی شهر تهران است که اتوبوس‌های بسیاری از شهرهای کشور به مقصد این ترمینال حرکت می‌کنند. دانشجویانی که مقصد ایشان ترمینال جنوب است به واسطه فاصله بسیار زیادی […]