واحدهای ارائه شده برای مقطع دکتری تخصصی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع دکتری تخصصی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی و عمومی ارائه شده برای مقطع کارشناسی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای […]

مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی 1400-1401

تمدید ثبت نام و ارسال مدارک تا 1400/03/07 1. اطلاعیه مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی 1400-1401 2. جدول زمان بندی مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری 1400 3. مدارک مورد نیاز مصاحبه […]

فراخوان پذیرش بدون آزمون 1400-1401

دانلود فراخوان پذیرش بدون آزمون 1400-1401 فرم تقاضای داوطلبان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال 1401-1400  گواهی تایید ارتباط مقالات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی با پایان‌نامه کارشناسی ارشد تعهد نامه چاپ مقاله فرم رتبه مقطع کارشناسی […]