نحوه ورود دانشجو و اساتيد خارج از دانشکده به جلسه مصاحبه دانشجویان دوره دکتری سال ۱۳۹۹

لینک اتاقها به دانشکده اعلام شده است. کارشناسان دانشکده این لینک­ها را براساس تصمیمات دانشکده طبق زمانبندی مشخص در اختیار دانشجویان و اساتيد خارج از دانشکده قرار می­دهند. فقط از طریق این لینک در زمان […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع دکتری در نیم سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از شنبه ۱۵ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع دکتری تخصصی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از شنبه ۱۵ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]