جلسه دفاع با موضوع «تحلیل حقوقی تجارت الکترونیک بین المللی در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد ?تحلیل حقوقی تجارت الکترونیک بین المللی در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین? استاد راهنما: دکتر ساورائی استاد مشاور: دکتر داراب پور اساتید داور: دکتر السان – […]

جلسه دفاع با موضوع «ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد ?ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)? استاد راهنما: دکتر زارعی استاد مشاور: دکتر یاوری استاد داور: دکتر شافع پژوهشگر: پانیذ قمشی بزرگ ?️یکشنبه 11 شهریور 1397?️ ?ساعت 9:30? ?️تالار […]

جلسه دفاع با موضوع «حمایت از اختراع در موافقتنامه‌های دو جانبه تجارت آزاد»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد ?حمایت از اختراع در موافقتنامه‌های دو جانبه تجارت آزاد? استاد راهنما: دکتر جعفرزاده پژوهشگر: مهدی کارچانی ?️یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷?️ ?ساعت ۱۷? ?️تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی?️

جلسه دفاع با موضوع «نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد ?نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل? استاد راهنما: دکتر سید فاطمی استاد مشاور: دکتر بیگ زاده استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: سیدامیر حامد طالبیان ?️چهارشنبه 14 شهریور 1397?️ ?ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان»

  جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد   ?جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان? استاد راهنما: دکتر جلالی استاد مشاور: دکتر یاوری استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: شهریار نبوی ?️دوشنبه 97/05/29?️ ?ساعت […]