جلسه دفاع با موضوع «تحلیل حقوقی تجارت الکترونیک بین المللی در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥تحلیل حقوقی تجارت الکترونیک بین المللی در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین👥 استاد راهنما: دکتر ساورائی استاد مشاور: دکتر داراب پور اساتید داور: دکتر السان – […]

جلسه دفاع با موضوع «ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)👥 استاد راهنما: دکتر زارعی استاد مشاور: دکتر یاوری استاد داور: دکتر شافع پژوهشگر: پانیذ قمشی بزرگ 🗓️یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕙ساعت ۹:۳۰🕙 🏛️تالار […]

جلسه دفاع با موضوع «حمایت از اختراع در موافقتنامه‌های دو جانبه تجارت آزاد»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥حمایت از اختراع در موافقتنامه‌های دو جانبه تجارت آزاد👥 استاد راهنما: دکتر جعفرزاده پژوهشگر: مهدی کارچانی 🗓️یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕔ساعت ۱۷🕔 🏛️تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی🏛️

جلسه دفاع با موضوع «نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل👥 استاد راهنما: دکتر سید فاطمی استاد مشاور: دکتر بیگ زاده استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: سیدامیر حامد طالبیان 🗓️چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕘ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان»

  جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد   👥جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان👥 استاد راهنما: دکتر جلالی استاد مشاور: دکتر یاوری استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: شهریار نبوی 🗓️دوشنبه ۹۷/۰۵/۲۹🗓️ 🕒ساعت […]