جلسه دفاع با موضوع «مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا 👥مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز👥 استاد راهنما: دکتر نوبهار پژوهشگر: یزدان صیقل 🗓️چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷🗓️ 🕓ساعت ۱۶🕓 🏛️دانشکده حقوق بهشتی🏛️    

جلسه دفاع با موضوع «چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰ شمسی) و تبیین پیامدهای آن»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰ شمسی) و تبیین پیامدهای آن👥 استاد راهنما: دکتر محقق داماد استاد مشاور: دکتر احمدوند اساتید داور: دکتر نقیبی و دکتر […]

جلسه دفاع با موضوع «قواعد حقوقی حاکم بر تامین مالی پروژه از طریق اوراق بهادار»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥قواعد حقوقی حاکم بر تامین مالی پروژه از طریق اوراق بهادار👥 استاد راهنما: دکتر رهبر استاد مشاور: دکتر سلطانی اساتید داور: دکتر رهبری و دکتر قاسمی پژوهشگر: محسن معصومی […]

جلسه دفاع با موضوع «تعهدات انتخابی»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥تعهدات انتخابی👥 استاد راهنما: دکتر امینی استاد مشاور: دکتر سیفی استاد داور: دکتر عالی پناه پژوهشگر: امیرصادق رحمانی 🗓️دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕑ساعت ۱۴ صبح🕑 🏛️تالار آزادی دانشکده حقوق […]

جلسه دفاع با موضوع «بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی ازدواج کودکان؛ مطالعه موردی ایران و هند»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی ازدواج کودکان؛ مطالعه موردی ایران و هند👥 استاد راهنما: دکتر نیک پی استاد مشاور: دکتر نوبهار استاد داور: دکتر وحید پژوهشگر: هدی مددی 🗓️دوشنبه […]

جلسه دفاع با موضوع «نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥نقش و جایگاه دین در قوانین اساسی ایران، افغانستان، مالزی و مصر👥 استاد راهنما: دکتر جلالی اساتید مشاور: دکتر گرجی ازندریانی و نیک پی استاد داور: دکتر یاوری پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «تحلیل نظم کنونی بین‌المللی و ساختارهای جایگزین در پرتو اندیشه آنتونیو نگری و مایکل هارت»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥تحلیل نظم کنونی بین‌المللی و ساختارهای جایگزین در پرتو اندیشه آنتونیو نگری و مایکل هارت👥 استاد راهنما: دکتر سید فاطمی استاد مشاور: دکتر شافع استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «ارزیابی عملکرد ضابطان عام دادگستری در پرتو موازین قانونی»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥ارزیابی عملکرد ضابطان عام دادگستری در پرتو موازین قانونی👥 استاد راهنما: دکتر کوشا اساتید مشاور: دکتر نیازپور و میرکمالی استاد داور: دکتر گلدوست جویباری پژوهشگر: سیدعلی موسوی زاده 🗓️سه‌شنبه […]

جلسه دفاع با موضوع «مالکیت خصوصی و برابری سیاسی»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥مالکیت خصوصی و برابری سیاسی👥 استاد راهنما: دکتر زارعی استاد مشاور: دکتر نیک پی استاد داور: دکتر نوبهار پژوهشگر: ساجد رحمی زاد 🗓️یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕗ساعت ۸ صبح🕗 […]

جلسه دفاع با موضوع «مصاف آزادی و امنیت در اندیشه اضطرارگرایی»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥مصاف آزادی و امنیت در اندیشه اضطرارگرایی👥 استاد راهنما: دکتر بیات کمیتکی استاد مشاور: دکتر راسخ استاد داور: دکتر جلالی پژوهشگر: محمدرضا خبوک 🗓️دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕘ساعت ۹🕘 […]