جلسه دفاع با موضوع «شبه‌جرم‌های حاکمیتی به مثابه استثنای اصل مصونیت در حقوق بین‌الملل»

?شبه‌جرم‌های حاکمیتی به مثابه استثنای اصل مصونیت در حقوق بین‌الملل ?‍? استاد راهنما: دکتر عبداللهی ?‍? استاد مشاور: دکتر شافع ?‍? استاد داور: دکتر محمودی ?‍?پژوهشگر: امیرحسین ملک مدنی ? دوشنبه 4 شهریور 1398 ? ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و آمریکا»

?صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و آمریکا استاد راهنما: دکتر اسدالله یاوری اساتید مشاور: دکتر نجات الله ابراهمیان، دکتر رضا اسلامی و دکتر محمد جلالی اساتید داور: دکتر […]

جلسه دفاع با موضوع «نقش محاکم بین‌المللی کیفری در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی ?نقش محاکم بین‌المللی کیفری در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه? استاد راهنما: دکتر بیگ‌زاده اساتید مشاور: دکتر عبداللهی دکتر زمانی اساتید داور: دکتر سلیمی دکتر عسگری دکتر قاری […]

جلسه دفاع با موضوع «دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی در پرتو دکترین مستنکف یا ناتوان»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی ?دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی در پرتو دکترین مستنکف یا ناتوان? استاد راهنما: دکتر عبداللهی استاد مشاور: دکتر رمضانی استاد داور: دکتر شافع پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «نقش سند ۲۰۳۰ (توسعه پایدار) در توسعه حقوق محیط زیست»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ?نقش سند ۲۰۳۰ (توسعه پایدار) در توسعه حقوق محیط زیست? استاد راهنما: دکتر عبداللهی استاد مشاور: دکتر بلیک استاد داور: دکتر رمضانی قوام آبادی پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «ارزیابی حقوقی نظریات مرتبط با مرز میان هوا و فضا»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی ?ارزیابی حقوقی نظریات مرتبط با مرز میان هوا و فضا? استاد راهنما: دکتر محمودی استاد مشاور: دکتر شافع استاد داور: دکتر عبداللهی پژوهشگر: مهدی داورزنی […]

جلسه دفاع با موضوع «تأثیر تغییرات اقلیمی بر حق بر آینده سبز»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست ?تأثیر تغییرات اقلیمی بر حق بر آینده سبز? استاد راهنما:دکتر بلیک استاد مشاور: دکتر انصاری استاد داور: دکتر عبداللهی پژوهشگر: محمدمهدی وزیری ?️دوشنبه 8 بهمن […]

جلسه دفاع با موضوع «ضوابط حداقلیِ حقوق کیفری منطقی»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی ?ضوابط حداقلیِ حقوق کیفری منطقی? استاد راهنما:دکتر کوشا استادان مشاور: دکتر محقّق داماد دکتر نجفی ابرند آبادی استادان داور: دکتر اردبیلی دکتر محمّدی دکتر محمودی جانکی […]