نشست مسائل حقوقی، اجتماعی و جرم شناختی خودکشی

📌 مسائل حقوقی، اجتماعی و جرم شناختی خودکشی و پیشگیری از آن در پرتو موازین حقوق بشر 👥 با حضور دکتر شاملو، دکتر ابراهیمی، دکتر نیازپور و دکتر رایجیان اصلی 🗓 پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ […]

نحوه ورود دانشجو و اساتيد خارج از دانشکده به جلسه مصاحبه دانشجویان دوره دکتری سال ۱۳۹۹

لینک اتاقها به دانشکده اعلام شده است. کارشناسان دانشکده این لینک­ها را براساس تصمیمات دانشکده طبق زمانبندی مشخص در اختیار دانشجویان و اساتيد خارج از دانشکده قرار می­دهند. فقط از طریق این لینک در زمان […]