سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان

✅ به منظور فراهم نمودن شرایط لازم جهت بسترسازی فرهنگی و توسعه و بسط ارزیابی دوسویه در ارزیابی عملکرد کارکنان در سال ۹۶ سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان طراحی شده است. لطفاً به این […]

مسابقات شبیه‌سازی (موت‌کورت) دیوان بین‌المللی دادگستری

?مرحله ملی مسابقات شبیه‌سازی (موت‌کورت) دیوان بین‌المللی دادگستری یادواره قاضی فیلیپ سی. جساپ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ به میزبانی «مرکز مطالعات بین‌الملل مدرن (MIS)» در تهران برگزار گردید. در این دوره از مسابقات، پنج […]

✴️بررسی افزایش ظرفیت دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد

ششمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه های سطح یک کشور روز گذشته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این جلسه جمع بندی پیشنهادات معاونان درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد از طریق آیین نامه […]