گزارش جلسه قرائت قرار دیوان بین‌المللی دادگستری

📰 مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد گزارش جلسه قرائت قرار دیوان بین‌المللی دادگستری که توسط معاونت پژوهشی دانشکده حقوق بهشتی و با همکاری مرکز مذکور روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۱۱ در تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی […]