سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی و آئین دادرسی و فنّ دفاع

💺 سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی و آئین دادرسی و فنّ دفاع 👨🏻‍🏫 با حضور دکتر جعفر کوشا 📆 تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 🕜 ساعت ۱۶ تا ۱۸ 🏢 تالار […]

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ گروه حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری

👨🏻‍🏫 جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ گروه حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری 📆 تاریخ برگزاری: شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی ✒️ ضمناً حضور تمامی دانشجویان گروه حقوق […]

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ گروه حقوق بین الملل و حقوق خصوصی

👨🏻‍🏫 جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ گروه حقوق بین الملل و حقوق خصوصی 📆 تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 🕜 ساعت ۱۳:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی ✒️ ضمناً حضور تمامی دانشجویان گروه حقوق بین […]