فهرست دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی

⚠️ معاونت محترم آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن انتشار فهرستی از دانشجویان دانشکده، اقدام به صدور اطلاعیه زیر نموده است: ⚡️ دانشجویان فوق حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به همراه معافیت تحصیلی خود، از […]

تأملی دیگر در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات

📌 تأملی دیگر در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات 👥 با حضور دکتر اطاعت، دکتر پروین و دکتر یاوری 📅 دوشنبه دوم دی‌ماه ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده‌ی حقوق بهشتی

نقد و تحلیل حقوقی و روان شناختی «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تأکید بر خشونت‌های خانگی

📌 نقد و تحلیل حقوقی و روان شناختی «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تأکید بر خشونت‌های خانگی 👥 با حضور دکتر روشن، دکتر موتابی، دکتر لیلی پناغی، دکتر سیدموسوی […]

تاملی بر رویه های مبارزه با فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران

📌 تاملی بر رویه های مبارزه با فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران 👥 با حضور دکتر میرمحمد صادقی، دکتر مسعودی مقام و دکتر شهبازی نیا 🗓 سه‌شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ […]