ترم تابستانی سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید بهشتی

۱٫ تقویم آموزشی ترم تابستانی ۲٫ دروس عمومی ارائه شده دانلود برنامه دروس ارائه شده: ۳٫ مقررات و ضوابط ترم تابستان ۴٫ راهنمای ثبت نام ترم تابستانی برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی دانلود راهنمای ثبت […]

رویکرد حق بنیاد به سیاستگذاری سلامت در همه‌گیری کرونا با تأکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر

📌 رویکرد حق بنیاد به سیاستگذاری سلامت در همه‌گیری کرونا با تأکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر 👤 با حضور دکتر جولایی و دکتر عزیزمحمدی 🗓 چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ 🕧 ساعت ۱۸

بخشنامه مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

همکاران گرامی معاونین محترم آموزشی دانشکده ها/پژوهشکده ها /بنیاد ایران شناسی /پردیس شهید عباسپور و مرکز آموزش الکترونیکی، مرکز تحقیقات پروتئین با سلام و احترام، با توجه به اطلاعیه‌های شماره ۷ و ۸ معاونت محترم […]

افتخار آفرینی دانشجویان دانشکده در مسابقات داوری تجاری بین المللی مرکز منطقه ای داوری تهران (Trac) و مرکز داوری اتاق ایران (ACIC)

🥇 در مسابقات داوری تجاری بین المللی مرکز منطقه ای داوری تهران (Trac) و مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) تیم موت داوری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متشکل از بانوان زهرا قادری، نگار پاسبانی و […]