جلسه دفاع با موضوع «مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی»

📌 مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد راسخ 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر ابوالقاسم فنایی، دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی و دکتر محمد جلالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهناز بیات کمیتکی […]

جلسه دفاع با موضوع «آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی»

📌 آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر باقر شاملو 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر سیدعلیرضا میرکمالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهدی صبوری پور 👨‍🎓پژوهشگر: آقای […]

اخذ تعهد از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و رفع منع ثبت‌نام

⚠️ دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ که موضوع پایان نامه آنان تصویب نشده است، جهت تعهد تصویب موضوع در مهلت مقرر، به آموزش دانشکده مراجعه و پس از رفع منع ثبت نام می‌توانند انتخاب واحد […]

جلسه دفاع با موضوع «ایران و منطقه ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی»

📌 ایران و منطقه‌ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد علی اردبیلی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر باقر شاملو 👨‍🏫اساتید داور داخلی: دکتر […]

بورسیه آموزش زبان عربی دانشگاه قطر

🇶🇦 دانشگاه قطر در چارچوب ACD اقدام به انتشار فراخوان بورسیه آموزش زبان عربی برای ۵۰ نفر نموده است. بر اساس نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بنیاد قطر هزینه‌های موارد زیر را به […]

آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد

✅ بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به بند ۳ صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ امکان درخواست مجوز دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از امروز تا پایان وقت اداری […]