تأملی دیگر در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات

📌 تأملی دیگر در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات 👥 با حضور دکتر اطاعت، دکتر پروین و دکتر یاوری 📅 دوشنبه دوم دی‌ماه ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده‌ی حقوق بهشتی

تاملی بر رویه های مبارزه با فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران

📌 تاملی بر رویه های مبارزه با فساد اقتصادی در نظام حقوقی ایران 👥 با حضور دکتر میرمحمد صادقی، دکتر مسعودی مقام و دکتر شهبازی نیا 🗓 سه‌شنبه سوم دی ماه ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ […]

اکران و تحلیل جرم شناختی مستند تد باندی؛ مکالماتی با یک قاتل

📌 اکران و تحلیل جرم شناختی مستند تد باندی؛ مکالماتی با یک قاتل 👨‍🏫 ارائه‌کننده: دکتر صبوری پور 🗓 یکشنبه اول دی ماه ۱۳۹۸ 🕐 ساعت ۱۳ تا ۱۵ 🏢 تالار عدالت دانشکده حقوق بهشتی

گرامیداشت شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری همراه با معرفی کتاب یک روز بعد از حیرانی

📚 گرامیداشت شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری همراه با معرفی کتاب یک روز بعد از حیرانی 🗓 یک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی