نظام حقوقی دریای خزر در پی تحولات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

⚖️نظام حقوقی دریای خزر در پی تحولات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 👨‍🏫 سخنران: دکتر بیگ‌زاده 🗓سه شنبه ۲۹ آبان 🕦ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰ 🏢تالار قانون دانشکده حقوق بهشتی