معرفی کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی»

نوان: «درآمدی بر حقوق اساسی» ترجمه و تألیف: دکتر محمد جلالی و دکتر اسدالله یاوری ناشر: میزان مشخصات: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۲-۵۷-۰۴: ISBN، چاپ نخست، ۱۳۹۹، ۲۰۸ صفحه سابقۀ توجه به حقوق اساسی به صورت آکادمیک و دانشگاهی […]

معرفی کتاب «حقوق حمل و نقل دریایی»

عنوان: «حقوق حمل و نقل دریایی» نویسنده: جان فرنس ویلسون مترجم: مجتبی جوانمردی (دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی) ناشر: میزان مشخصات: 4-212146-622-978 :ISBN، چاپ نخست، ۱۳۹۹، ۶۰۸ صفحه […]

سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل: اصول اساسی روش‌شناختی حقوق بین‌الملل

عنوان: “سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل: اصول اساسی روش‌شناختی حقوق بین‌الملل” نویسنده: دکتر هدایت‌الله فلسفی ناشر: فرهنگ نشر نو‏ مشخصات: ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۴۹۰-۰۲۹-۴، چاپ نخست ۱۳۹۶، ۶۱۶ صفحه. روش‌شناسی حقوقی علمی است که از «شکل […]

نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی

عنوان: “نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی” نویسندگان: آیت الله سیدمصطفی محقق‌داماد با همکاری حانیه ذاکری‌نیا ناشر: نشر سخن مشخصات: ISBN: 978-964-372-975-2‬‬، چاپ نخست ۱۳۹۸، 506 صفحه. شریعت اسلامی به شریعت سهله و سمحه […]

چاپ دوم حقوق بازار سرمایه در پرتو حقوق اقتصادی

عنوان: “حقوق بازار سرمایه در پرتو حقوق اقتصادی” نویسندگان: انجمن حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ناشر: میزان مشخصات: ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۱-۹۷۵-۹، چاپ دوم ۱۳۹۸، ۴۶۰ صفحه. در دنیای رو به تحول صنایع مختلف، منابع […]

چکیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه

عنوان: “چکیده مقاله‌های همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری: نظریه و رویه …” نویسندگان: گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ دبیر علمی همایش نسرین مهرا؛ دبیر اجرایی همایش امیرحسن نیازپور؛ ویراستاران (به […]

عقلانیت در ارتکاب جرم

عنوان: عقلانیت در ارتکاب جرم نویسنده: دکتر مهدی صبوری‌پور ناشر: میزان مشخصات: ISBN: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۲-۰۷۳-۳، چاپ اول ۱۳۹۸، ۲۷۲ صفحه. رویکرد غالب نظریه‌های علم جرم‌شناسی پیرامون علت شناسی جرم آن است که «بزهکار» فردی متفاوت از […]

حقوق رقابت در آیینه‌ی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت

عنوان: حقوق رقابت در آیینه‌ی ساختار و تصمیمات نهادهای ناظر بر رقابت (کتاب برگزیده بخش حقوق در بیست و ششمین جشنواره کتاب سال دانشجویی ۱۳۹۸) نویسنده: دكتر مینا حسینی ناشر: مجد مشخصات ISBN: 978-600-1938-436، چاپ […]