دکتر عباس قاسمی حامد، دکتر مهراب داراب‌پور و دکتر منصور امینی

🎞 شهر ویشی (Vichy) فرانسه سال ۱۹۹۵ 👥 به ترتیب از راست به چپ دکتر عباس قاسمی حامد، دکتر مهراب داراب‌پور و دکتر منصور امینی؛ اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی/منبع: صفحه عمومی دکتر مهراب […]

اعلام نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۹

🎞 اعلام نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۹ 👥 دکتر میرشهبیز شافع (رتبه دوم)، دکتر محمد جلالی (رتبه دهم) و دکتر مهدی صبوری پور (رتبه اول) از اساتید دانشکده […]

انتخاب دکتر افتخار جهرمی و دکتر مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان

📽️ دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر حسین مهرپور اساتید دانشکده حقوق بهشتی در جلسه مورخه ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ به عنوان اولین حقوق‌دانان شورای نگهبان انتخاب شدند.