اعلام نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۹

🎞 اعلام نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۹ 👥 دکتر میرشهبیز شافع (رتبه دوم)، دکتر محمد جلالی (رتبه دهم) و دکتر مهدی صبوری پور (رتبه اول) از اساتید دانشکده […]

انتخاب دکتر افتخار جهرمی و دکتر مهرپور به عنوان اولین حقوقدانان شورای نگهبان

📽️ دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر حسین مهرپور اساتید دانشکده حقوق بهشتی در جلسه مورخه ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ به عنوان اولین حقوق‌دانان شورای نگهبان انتخاب شدند.