نشست مسائل حقوقی، اجتماعی و جرم شناختی خودکشی

📌 مسائل حقوقی، اجتماعی و جرم شناختی خودکشی و پیشگیری از آن در پرتو موازین حقوق بشر 👥 با حضور دکتر شاملو، دکتر ابراهیمی، دکتر نیازپور و دکتر رایجیان اصلی 🗓 پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ […]

تکالیف والدین در رشد و پرورش کودک و نقش دولت در حمایت از آن‌ها

📌 تکالیف والدین در رشد و پرورش کودک و نقش دولت در حمایت از آن‌ها 👤 با حضور دکتر دولتشاهی و دکتر افشاری 🗓 دوشنبه 17 شهریور ۱۳۹۹ 🕡 ساعت ۱۸:۳۰ 🏢 http://194.225.24.96/childrights ⬅️ پس […]

رویکرد حق بنیاد به سیاستگذاری سلامت در همه‌گیری کرونا با تأکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر

📌 رویکرد حق بنیاد به سیاستگذاری سلامت در همه‌گیری کرونا با تأکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر 👤 با حضور دکتر جولایی و دکتر عزیزمحمدی 🗓 چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ 🕧 ساعت ۱۸