کرونا و فرصت‌های هوشمندسازی خدمات حقوقی در ایران و فضای بین المللی

? کرونا و فرصت‌های هوشمندسازی خدمات حقوقی در ایران و فضای بین المللی ? با حضور دکتر یوسف قاسمی، موسس نخستین شرکت دانش بنیان کشور در زمینه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری تکنولوژی ? دوشنبه ۱۲ […]

سرنوشت حق‌های کودک در وضعیت اضطراری؛ رهیافت‌های مطالعه تطبیقی در وضعیت شیوع کووید ۱۹

? سرنوشت حق‌های کودک در وضعیت اضطراری؛ رهیافت‌های مطالعه تطبیقی در وضعیت شیوع کووید ۱۹ ? با حضور دکتر روشن و دکتر قاسمی ? یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ? ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

جنبه‌های اجتماعی-جرم شناختی همه گیری کویید-۱۹ در پرتو حق بر سلامت

? جنبه‌های اجتماعی-جرم شناختی همه گیری کویید-۱۹ در پرتو حق بر سلامت ? با حضور دکتر رایجیان اصلی، دکتر خاقانی اصفهانی و دکتر عباسی ? چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ? ساعت ۱۸ الی ۲۰ ? […]

بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه

? بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه ? با حضور دکتر حبیب نژاد و دکتر هداوند ? پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ? ساعت ۱۶ الی ۱۸ ? https://sbu.ac.ir/webinar