کرونا و فرصت‌های هوشمندسازی خدمات حقوقی در ایران و فضای بین المللی

📌 کرونا و فرصت‌های هوشمندسازی خدمات حقوقی در ایران و فضای بین المللی 👤 با حضور دکتر یوسف قاسمی، موسس نخستین شرکت دانش بنیان کشور در زمینه خدمات حقوقی و ارزش‌گذاری تکنولوژی 🗓 دوشنبه ۱۲ […]

سرنوشت حق‌های کودک در وضعیت اضطراری؛ رهیافت‌های مطالعه تطبیقی در وضعیت شیوع کووید ۱۹

📌 سرنوشت حق‌های کودک در وضعیت اضطراری؛ رهیافت‌های مطالعه تطبیقی در وضعیت شیوع کووید ۱۹ 👤 با حضور دکتر روشن و دکتر قاسمی 🗓 یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 🕟 ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

جنبه‌های اجتماعی-جرم شناختی همه گیری کویید-۱۹ در پرتو حق بر سلامت

📌 جنبه‌های اجتماعی-جرم شناختی همه گیری کویید-۱۹ در پرتو حق بر سلامت 👤 با حضور دکتر رایجیان اصلی، دکتر خاقانی اصفهانی و دکتر عباسی 🗓 چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ 🕕 ساعت ۱۸ الی ۲۰ 🏢 […]

بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه

📌 بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه 👤 با حضور دکتر حبیب نژاد و دکتر هداوند 🗓 پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 🕓 ساعت ۱۶ الی ۱۸ 🏢 https://sbu.ac.ir/webinar