نشست تخصصی با موضوع «معرفی عملکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)»

⌨️نظر به اهمیت روزآمد رشته‌ی حقوق مالکیت فکری و نقش سازمان جهانی مالکیت فکری در ارتقای عملکرد این حوزه ی علمی و پرورش متخصصین در این راستا و تلاش در جهت تسهیل پیوستن کشور های […]

بررسی زمینه‌های حقوقی-تاریخی برکناری دکتر محمد مصدق

?انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی همزمان با شصت و پنجمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نشست تخصصی بررسی حقوقی-تاریخی برکناری دکتر محمد مصدق از منظر حقوق اساسی مشروطه را برگزار می‌کند. ? […]

گزارش نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی

✔️نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی دیروز در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با استقبال خوب علاقه مندان برگزار شد، در این نشست جناب آقای دکتر عبدالهی که مدیریت این نشست رو نیز بر عهده داشتند نشست […]