انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده


🔰دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی حکمی، دکتر اسدالله یاوری استادیار دانشکدۀ حقوق را از تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۷ به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدۀ فوق الذکر منصوب نمود.

🔰دکتر سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی، طی حکمی، دکتر سید هادی محمودی، استادیار دانشکدۀ حقوق را از تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۷ به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکدۀ فوق الذکر منصوب نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *