فراخوان مقاله توسط نشریه Petroleum Business Review

📖فراخوان مقاله توسط نشریه PBR

📝نشریه Petroleum Business Review متعلق به دانشگاه صنعت نفت در حوزه دانش تخصصی غیرفنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی از جمله حقوق، پذیرای مقالات صاحب نظران، اساتید و دانشجویان است.

📑 شیوه نامه نشریه  | 🖨 ثبت نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *