مواعد مهم آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

⚡️آخرین مهلت درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط دانشجو | ⚠️ ۹۸/۱۱/۲۰
⚡️ آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد | ⚠️ ۹۸/۱۱/۳۰
⚡️ زمان ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان | ⚠️ ۹۸/۸/۲۵ تا ۹۸/۹/۲۷

✒️ دانشجویانی که ارزشیابی را در موعد مقرر انجام ندهند، فقط روز آخر ثبت نام می توانند انتخاب واحد نمایند و امکان دیدن نمرات در اطلاعات جامع دانشجو را نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *