دسترسی به سامانه‌های تأمین منابع (خارج از محیط دانشگاه)

✔️ دسترسی به سامانه‌های تأمین منابع (خارج از محیط دانشگاه) پس از پیگیری‌های فراوان دانشجویان و مساعدت مسئولان مرکز فناوری اطلاعات، دسترسی دانشجویان به سامانه‌های تأمین منابع، خارج از محیط دانشگاه مهیا گردیده است. با استقرار […]

دسترسی آزمایشی به سامانه جامع تامین منابع Article gate

✔️ دسترسی آزمایشی به سامانه جامع تامین منابع Article gate دسترسي آزمايشي به (مقالات لاتين ، پايگاههاي استنادي، پايان نامه هاي لاتين و كتب الكترونيكي از انتشارات بين المللي) به مدت دوهفته از طريق سامانه جامع […]

تفاوت های بين وكالت دركانون وکلا و وكالت درمركزمشاوران حقوقي (ماده۱۸۷)

✍ ۱- قدمت كانون بيش از۹۰ سال ولي مركزمشاورين حدود ۱۰ سال ✍ ۲- پذيرش كانون محدود و سخت ولي مركز مشاورين نسبتا آسانتر ✍ ۳- اشتغال در هر دو فرقي نيست و محدوديتي وجود […]