بورسیه آموزش زبان عربی دانشگاه قطر

🇶🇦 دانشگاه قطر در چارچوب ACD اقدام به انتشار فراخوان بورسیه آموزش زبان عربی برای ۵۰ نفر نموده است. بر اساس نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بنیاد قطر هزینه‌های موارد زیر را به […]

آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد

✅ بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به بند ۳ صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ امکان درخواست مجوز دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از امروز تا پایان وقت اداری […]