​قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان تکدرس نیمسال دوم ۹۸-۹۷

🗞️به اطلاع می رساند ثبت نام دانشجویان متقاضی میهمان تکدرس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ انجام می‌پذیرد. مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش جلسه ۲۶ دی ماه نمایندگان ورودی‌ها با مسئولان آموزش دانشکده

📝در جلسه مورخه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ نمایندگان ورودی‌های کارشناسی با معاونت محترم آموزشی دانشکده و کارشناسان آموزش تصمیمات زیر در خصوص نحوه مدیریت بهتر مسائل آموزشی در ترم آتی اتخاذ شد که به شرح […]

واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم ۹۷-۹۸ (مقطع کارشناسی ارشد)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم ۹۷-۹۸ از شنبه ۶ بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم ۹۷-۹۸ (مقطع کارشناسی)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم ۹۷-۹۸ از شنبه ۶ بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی و عمومی ارائه شده برای مقطع کارشناسی درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

حضور دانشجویان دانشکده حقوق بهشتی در کنفرانس بالی اندونزی

🖊به گزارش دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، آقایان سروش مهاجری و سید محمد امین میر اختیاری دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۴ دانشکده حقوق بهشتی، به عنوان نمایندگان دانشجویی جمهوری اسلامی ایران از […]