فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه وقف و امور خیریه

👨🏻‍🎓سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای مختلف به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد […]