شرایط درخواست تغییر شیوه آموزشی-پژوهشی به شیوه آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷

📌شرایط درخواست تغییر شیوه آموزشی-پژوهشی به شیوه آموزشی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ ۱٫ احراز عدم توانایی گذراندن پایانه‌نامه به دلیل ضعف علمی دانشجو با تشخیص و پیشنهاد استاد راهنما ۲٫ تأیید تشخیص استاد […]

اخذ تعهد از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و رفع منع ثبت‌نام

⚠️ دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۷ که موضوع پایان نامه آنان تصویب نشده است، جهت تعهد تصویب موضوع در مهلت مقرر، به آموزش دانشکده مراجعه و پس از رفع منع ثبت نام می‌توانند انتخاب واحد […]

بورسیه آموزش زبان عربی دانشگاه قطر

🇶🇦 دانشگاه قطر در چارچوب ACD اقدام به انتشار فراخوان بورسیه آموزش زبان عربی برای ۵۰ نفر نموده است. بر اساس نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بنیاد قطر هزینه‌های موارد زیر را به […]

آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد

✅ بدین وسیله به استحضار می رساند با توجه به بند ۳ صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ امکان درخواست مجوز دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از امروز تا پایان وقت اداری […]