جوابیه مدیریت سایت در پاسخ به بخش دیدگاه ها

مدیریت سایت دانشکده در پاسخ به دیدگاه ارسالی یکی از دانشجویان متنی را ارسال نموده است که جهت اطلاع دانشجویان در ادامه آورده می‌شود: به نام خدا ۱- نرم افزار مذکور از سال ۸۶ در […]

آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع و برگزاری جلسه دفاع

👨‍🎓 آخرین مهلت درخواست مجوز دفاع برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۹۷/۶/۷ و برای دانشجویان مقطع دکتری ۹۷/۵/۱۷ می‌باشد. ✍️ همچنین آخرین مهلت برای برگزاری جلسات دفاع ۹۷/۶/۱۴ است.