جلسه دفاع با موضوع «نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥نو واقع‌گرایی (نئورئالیسم) و حقوق بین‌الملل👥 استاد راهنما: دکتر سید فاطمی استاد مشاور: دکتر بیگ زاده استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: سیدامیر حامد طالبیان 🗓️چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷🗓️ 🕘ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان»

  جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد   👥جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام حقوقی افغانستان👥 استاد راهنما: دکتر جلالی استاد مشاور: دکتر یاوری استاد داور: دکتر محمودی پژوهشگر: شهریار نبوی 🗓️دوشنبه ۹۷/۰۵/۲۹🗓️ 🕒ساعت […]