جلسه دفاع با موضوع «مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی»

📌 مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد راسخ 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر ابوالقاسم فنایی، دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی و دکتر محمد جلالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهناز بیات کمیتکی […]

جلسه دفاع با موضوع «آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی»

📌 آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر باقر شاملو 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر سیدعلیرضا میرکمالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهدی صبوری پور 👨‍🎓پژوهشگر: آقای […]

جلسه دفاع با موضوع «ایران و منطقه ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی»

📌 ایران و منطقه‌ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد علی اردبیلی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر باقر شاملو 👨‍🏫اساتید داور داخلی: دکتر […]

جلسه دفاع با موضوع «کارکرد قیاس در نظام حقوق بین‌الملل»

📌 کارکرد قیاس در نظام حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر هدایت الله فلسفی، دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی و دکتر سید هادی محمودی 👨‍🏫اساتید داور داخلی: […]

جلسه دفاع با موضوع «توازن منافع عمومی و خصوصی کپی رایت، در عصر دیجیتال»

📌توازن منافع عمومی و خصوصی کپی رایت، در عصر دیجیتال 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر انصاری 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر جعفرزاده 👨‍🏫استاد داور: دکتر ساورائی 👨‍🎓پژوهشگر: امیرحسین جوادزاده 📆 سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ 🕑 ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «چالش‌ها و آینده‌ی حقوق اقلیت‌ها در عراق در پرتو حقوق بین‌الملل»

📌چالش‌ها و آینده‌ی حقوق اقلیت‌ها در عراق در پرتو حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر قاری سید فاطمی 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر بیگ زاده 👨‍🎓پژوهشگر: محمدجواد العطار 📆 چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ 🕑 ساعت ۱۴ 🏢 […]

جلسه دفاع با موضوع «شیوه‌های جدید هنجارگذاری در حقوق بین‌الملل»

📌شیوه‌های جدید هنجارگذاری در حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر عبداللهی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر قاری سید فاطمی و دکتر قنبری جهرمی 👨‍🏫 اساتید داور: دکتر یاوری، دکتر محمودی، دکتر سواری و دکتر عسکری 👨‍🎓پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «شبه‌جرم‌های حاکمیتی به مثابه استثنای اصل مصونیت در حقوق بین‌الملل»

📌شبه‌جرم‌های حاکمیتی به مثابه استثنای اصل مصونیت در حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر عبداللهی 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر شافع 👨‍🏫 استاد داور: دکتر محمودی 👨‍🎓پژوهشگر: امیرحسین ملک مدنی 📆 دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ 🕚 ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و آمریکا»

📌صلاحیت تفسیری قضات و حاکمیت قانون مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران و آمریکا استاد راهنما: دکتر اسدالله یاوری اساتید مشاور: دکتر نجات الله ابراهمیان، دکتر رضا اسلامی و دکتر محمد جلالی اساتید داور: دکتر […]