جلسه دفاع با موضوع «اختصاص فن‌آوری‌های توان افزایی انسانی به افراد دارای معلولیت»

📌 اختصاص فن‌آوری‌های توان افزایی انسانی به افراد دارای معلولیت 👨‍🏫 استاد راهنما: آقای دکتر راسخ 👨‍🎓پژوهشگر: آقای ادبیان راد 📆 سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ 🕙 ساعت ۱۰ 🏢 تالار قانون دانشکده حقوق بهشتی

جلسه دفاع با موضوع «شناسایی حقوقی بیناجنسیتی‌ها»

📌 شناسایی حقوقی بیناجنسیتی‌ها 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر مهناز بیات 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر محمد راسخ و دکتر بنجامین مورون 👨‍🏫اساتید داور: دکتر محمد جلالی و دکتر اسدالله یاوری 👩‍🎓پژوهشگر: خانم کوثر انجلاسی 📆 دوشنبه […]

جلسه دفاع با موضوع «مقایسه تطبیقی حق رأی سهامداران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا»

📌 مقایسه تطبیقی حق رأی سهامداران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد سلطانی 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر نوید رهبر 👨‍🏫اساتید داور: دکتر سعید شجاعی و دکتر کامران […]

جلسه دفاع با موضوع «مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی»

📌 مبانی حقوق عمومی مشروطه و حکومت دینی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد راسخ 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر ابوالقاسم فنایی، دکتر سیدمحمد قاری سید فاطمی و دکتر محمد جلالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهناز بیات کمیتکی […]

جلسه دفاع با موضوع «آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی»

📌 آسیب‌شناسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به رویه قضائی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر باقر شاملو 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر سیدعلیرضا میرکمالی 👨‍🏫استاد داور: دکتر مهدی صبوری پور 👨‍🎓پژوهشگر: آقای […]

جلسه دفاع با موضوع «ایران و منطقه ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی»

📌 ایران و منطقه‌ای شدن سیاست‌گذاری کیفری در قبال جرایم فراملی 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر محمد علی اردبیلی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر باقر شاملو 👨‍🏫اساتید داور داخلی: دکتر […]

جلسه دفاع با موضوع «کارکرد قیاس در نظام حقوق بین‌الملل»

📌 کارکرد قیاس در نظام حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر سید محمد قاری سیدفاطمی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر هدایت الله فلسفی، دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی و دکتر سید هادی محمودی 👨‍🏫اساتید داور داخلی: […]

جلسه دفاع با موضوع «توازن منافع عمومی و خصوصی کپی رایت، در عصر دیجیتال»

📌توازن منافع عمومی و خصوصی کپی رایت، در عصر دیجیتال 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر انصاری 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر جعفرزاده 👨‍🏫استاد داور: دکتر ساورائی 👨‍🎓پژوهشگر: امیرحسین جوادزاده 📆 سه شنبه 12 شهریور ۱۳۹۸ 🕑 ساعت […]

جلسه دفاع با موضوع «چالش‌ها و آینده‌ی حقوق اقلیت‌ها در عراق در پرتو حقوق بین‌الملل»

📌چالش‌ها و آینده‌ی حقوق اقلیت‌ها در عراق در پرتو حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر قاری سید فاطمی 👨‍🏫 استاد مشاور: دکتر بیگ زاده 👨‍🎓پژوهشگر: محمدجواد العطار 📆 چهارشنبه 6 شهریور 1398 🕑 ساعت 14 🏢 […]

جلسه دفاع با موضوع «شیوه‌های جدید هنجارگذاری در حقوق بین‌الملل»

📌شیوه‌های جدید هنجارگذاری در حقوق بین‌الملل 👨‍🏫 استاد راهنما: دکتر عبداللهی 👨‍🏫 اساتید مشاور: دکتر قاری سید فاطمی و دکتر قنبری جهرمی 👨‍🏫 اساتید داور: دکتر یاوری، دکتر محمودی، دکتر سواری و دکتر عسکری 👨‍🎓پژوهشگر: […]