فراخوان جذب نیروی حقوقی از بین دانش آموختگان دانشکده حقوق بهشتی توسط شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های سولار

🗣 فراخوان جذب نیروی حقوقی از بین دانش آموختگان دانشکده حقوق بهشتی توسط شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های سولار 📞 شماره تماس: ۰۲۱۶۲۸۲۵۰۰۰ 📧 رایانامه: info@mpn.solar