فراخوان برنامه حرفه‌ای‌های جوان یونسکو ۲۰۲۱

?فراخوان برنامه حرفه‌ای‌های جوان یونسکو ۲۰۲۱، به‌دنبال بهره‌مندی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های جوانان خلاق و نخبه اعلام شد. ?به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به‌منظور […]