گزارش نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی

✔️نشست ابعاد حقوقی نانوتکنولوژی دیروز در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با استقبال خوب علاقه مندان برگزار شد، در این نشست جناب آقای دکتر عبدالهی که مدیریت این نشست رو نیز بر عهده داشتند نشست […]