امضای آگاهانه (نقش امضا و تعهدات قانونی آن در اسناد و اوراق بهادار، شروط ضمن عقد و تنظیم قراردادها)

✒️ امضای آگاهانه (نقش امضا و تعهدات قانونی آن در اسناد و اوراق بهادار، شروط ضمن عقد و تنظیم قراردادها) 🗓 دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 🕙 ساعت ۱۰ الی ۱۲ 🏢 تالار سلام کرسی حقوق […]

گرامیداشت شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری همراه با معرفی کتاب یک روز بعد از حیرانی

📚 گرامیداشت شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری همراه با معرفی کتاب یک روز بعد از حیرانی 🗓 یک شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ 🏢 تالار آزادی دانشکده حقوق بهشتی

سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی و آئین دادرسی و فنّ دفاع

💺 سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی و آئین دادرسی و فنّ دفاع 👨🏻‍🏫 با حضور دکتر جعفر کوشا 📆 تاریخ برگزاری: سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 🕜 ساعت ۱۶ تا ۱۸ 🏢 تالار […]