بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه

📌 بررسی تطبیقی ظرفیت‌ها و چالش‌های قانونگذاری در حوزه قرنطینه 👤 با حضور دکتر حبیب نژاد و دکتر هداوند 🗓 پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ 🕓 ساعت ۱۶ الی ۱۸ 🏢 https://sbu.ac.ir/webinar

نشست همفکری المپیاد حقوق ۱۳۹۹

💬 نشست همفکری المپیاد حقوق ۱۳۹۹ 👥 با حضور دکتر محمودی، معاونت محترم آموزشی دانشکده، رتبه‌های برتر ادوار گذشته المپیاد و برگزیدگان آزمون داخلی المپیاد ۱٫ بررسی رویه دانشکده در خصوص المپیاد ۲٫ راهکارهای مدیریت […]

مراسم رونمایی کتاب «نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی»

📌 مراسم رونمایی کتاب «نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی» 👥 دکتر محقق داماد، دکتر نوبهار و دکتر سیمائی صراف 🗓 سه‌شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ 🕦 ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ 🏢 تالار آزادی […]

پنل تخصصی “مهاجران و نگاهی دیگر”؛ با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران

📌 پنل تخصصی “مهاجران و نگاهی دیگر”؛ با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی و جامعه‌شناختی وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران 👥 با حضور آقای دکتر صبوری پور، دکتر اسلامی، دکتر صادقی، دکتر نصر اصفهانی و آقای […]

بررسی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با جرایم اقتصادی (به همراه جلسه پرسش و پاسخ)

📌 بررسی رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با جرایم اقتصادی (به همراه جلسه پرسش و پاسخ) 👤 با حضور آقای دکتر مسعودی مقام رئیس مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 🗓 سه‌شنبه […]

کارگاه آموزشی جایگاه حقوق بشر در حقوق تجارت بین الملل و سرمایه‌گذاری خارجی

📌 کارگاه آموزشی جایگاه حقوق بشر در حقوق تجارت بین الملل و سرمایه‌گذاری خارجی 👥 با حضور آقای دکتر عسکری، دکتر ملکی پور، دکتر رضوانیان، دکتر نصراللهی شهری و آقای غفاری 🗓 سه‌شنبه ۲۹ بهمن […]