دیدگاه انجمن اسلامی آزادی خواه

مدیریت جدید دانشکده حقوق از بدو ورود برای برگزاری برنامه های انجمن ازادیخواه قواعد جدید و عجیبی از جمله هماهنگی کتبی با معاون پژوهشی دانشکده وضع کردند. قواعدی که نه تنها به طور دقیق و […]

برگزاری آزمون داخلی المپیاد؛ تلاشی قابل تقدیر از سوی معاونت آموزشی دانشکده

✍️ضمن عرض خسته نباشید به دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون داخلی المپیاد، به اطلاع سایر دوستان می‌رساند که امسال برای نخستین بار در تاریخ دانشکده شاهد برگزاری آزمون داخلی برای انتخاب دانشجویان برتر جهت […]

مشکل خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهیِ متقاضی آزمون ارشد و دکتری

بعد از مشاهده پستی که در خصوص خوابگاه گذاشته شد، به نظرم مفید رسید که تجربه عملی خود و سایر بچه‌های دکتری در خصوص مشکل خوابگاه‌ها را بگویم. یک دسته از دانشجوهای کارشناسی موقع ثبت […]