مشکلات سامانه گلستان دانشگاه شهید بهشتی

با سلام و احترام بنده یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هستم. متاسفانه طبقِ روالِ معمولِ خرابیِ سیستمِ گلستان، با وجود اینکه تمامی واحدهای مورد نیاز رو پاس کردم و نسخه نهایی پایان نامه ام […]

مسئله خوابگاه تابستانی

طبق خبرهای رسیده اداره امور خوابگاه ها امسال تابستان بناست تنها خوابگاه را در اختیار دانشجویان دکتری قرار دهد که پروپوزال خود را تصویب کرده‌اند. همان طور که می دانیم و همگان واقفند دوره تحصیلی […]

دیدگاه انجمن اسلامی آزادی خواه

مدیریت جدید دانشکده حقوق از بدو ورود برای برگزاری برنامه های انجمن ازادیخواه قواعد جدید و عجیبی از جمله هماهنگی کتبی با معاون پژوهشی دانشکده وضع کردند. قواعدی که نه تنها به طور دقیق و […]

مشکل خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهیِ متقاضی آزمون ارشد و دکتری

بعد از مشاهده پستی که در خصوص خوابگاه گذاشته شد، به نظرم مفید رسید که تجربه عملی خود و سایر بچه‌های دکتری در خصوص مشکل خوابگاه‌ها را بگویم. یک دسته از دانشجوهای کارشناسی موقع ثبت […]